หน้าหลัก

4 มกราคม 2564

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน “ซีเอ็ด” มอบหนังสือให้เด็กยากไร้ (Read in English)


บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ มอบหนังสือจำนวน 825 เล่ม ภายใต้โครงการ “ซีเอ็ดมอบหนังสือเพื่อมูลนิธิเกี่ยวกับเด็ก” ส่งต่อหนังสือและสื่อเพื่อการศึกษาสำหรับเด็ก หมวดการ์ตูนความรู้ ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 109,395 บาท ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งแพร่หลาย พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงหนังสือสำหรับเด็กที่ยากไร้ในความดูแลของมูลนิธิฯ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บ่มเพาะนิสัยรักการอ่าน โดยมี คุณอานุภาพ สลับแสง Corporate Engagement Department Manager มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบคุณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) แทนเด็กๆ ที่จะได้รับโอกาส ได้เข้าถึงสื่อแห่งความรู้ และหนังสือของท่านมา ณ โอกาส นี้ด้วย