หน้าหลัก

16 สิงหาคม 2564

จากเด็กที่เคยได้รับการช่วยเหลือ สู่ "คนทำงาน" ผู้เผื่อแผ่แก่เด็กยากไร้ในวิกฤตโควิด Read in English


คุณรจนาวรรณ จาริยะ อายุ 25 ปี เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้เด็กๆ และครอบครัวปลอดภัยจากโควิด-19 เธอได้ร่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ซึ่งมีทั้งอาหาร ของใช้จำเป็น รวมถึงอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในขณะที่เธอรับรู้ถึงความเสี่ยงอันตรายในงานที่ทำ แต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือต่อไป เพราะเมื่อหลายปีก่อน มีคนที่ช่วยเหลือเธอและครอบครัวเช่นเดียวกัน และนั่นคือหนึ่งในเหตุผลว่า ทำไมเธอจึงยังคงทุ่มเทในสิ่งที่กำลังทำอยู่


เมื่อก่อนครอบครัวของเธอมีความลำบากเนื่องจากมีลูกถึง 3 คนและต้องส่งลูกเรียนทุกคน ตอนที่เธอเรียนอยู่ประถมถึงมัธยมตอนต้น ครอบครัวทำงานก่อสร้าง หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากครอบครัวมีรายได้น้อยทำให้มีปัญหาด้านปัจจัยการศึกษา และได้เงินไปโรงเรียนแค่พอกินข้าวเท่านั้น การได้เรียนจนจบและมีงานทำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเธอมาก


"ดิฉันอยากขอบคุณผู้อุปการะเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสเด็กคนหนึ่งมีชีวิตที่ดีขึ้น มีการศึกษาที่ดี มีโอกาสในการทำอะไรหลายๆ อย่าง ขอให้ท่านผู้อุปการะมีความสุขตลอดไป และถ้ามีโอกาสในการให้ผู้อื่นบ้าง ดิฉันจะทำให้เต็มที่ค่ะ"


คุณรจนาวรรณ ทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้เอื้อกระบวนการในชุมชน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง จากการได้เข้าร่วมโครงการอุปการะเด็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นระยะเวลา 12 ปี ทำให้คุณรจนาวรรณได้รับความช่วยเหลือและได้รับโอกาสจากผู้อุปการะผ่านการทำงานของเจ้าหน้าที่ศุภนิมิตฯ ในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และโอกาสในการศึกษา จนสามารถเรียนจบในระดับปริญญาตรี


"ดิฉันเคยได้รับจดหมายที่เป็นการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมกับของขวัญวันเกิด ทำให้ดิฉันดีใจมากเพราะไม่เคยได้รับของขวัญวันเกิดจากใครเลย การอุปการะทำให้ครอบครัวของดิฉันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ"

Full Photo

Full Photo

Full Photo


เมื่อได้เห็นการทำงานขององค์กรแห่งนี้ในการช่วยเหลือเด็กๆ ในชุมชน จากโอกาสที่ได้รับทำให้คุณรจนาวรรณอยากมีส่วนร่วมในการส่งมอบโอกาสที่ดีแบบนี้ให้กับเด็กๆ และเธอก็ได้รับโอกาสจากทางศุภนิมิตฯ ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานแบบที่ฝัน


"ดิฉันได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้ในการเป็นผู้ให้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานพัฒนาเพื่อเด็กและชุมชนที่ดิฉันอาศัยอยู่ค่ะ" คุณรจนาวรรณกล่าวอย่างภูมิใจ