หน้าหลัก

24 กันยายน 2561

APC เราให้เขามากกว่าปลา แต่สอนวิธีตกปลา (Read in English)


หลังจากลงพื้นที่เพื่อเปิดการดำเนินโครงการพร้อมทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุด บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด หรือ APC(Asia Pacific Petrochemical Co.,Ltd.)ได้ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทำการส่งมอบหอถังประปาและเครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอ (Reverse Osmosis) ภายใต้การดำเนิน “โครงการปรับปรุงระบบประปาและน้ำดื่มสะอาด” ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาฯ แก่งหางแมว ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบประปาสำหรับจัดเก็บน้ำสำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและระบบกรองน้ำเพื่อการบริโภคของนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง


ทั้งนี้การส่งมอบดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณกมล อรรถกร(MrKamolAuthakorn)ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการและโลจิสติกส์(General Manager Operation&Logistics)บริษัท APC เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมด้วยพนักงานอาสาสมัครของบริษัทฯ กว่า 30 คน เข้าร่วมพิธี โดยมี คุณเอกชัย สุวรรณโกศัย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพันธกิจภูมิภาค (ภาคกลาง) มูลนิธิศุภนิมิตฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ให้การต้อนรับ


“สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ของบริษัทฯ นั่นคือการส่งมอบระบบประปาและน้ำดื่มที่มีคุณภาพให้แก่เด็กๆ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราได้ทำในครั้งนี้ เราให้เขามากกว่าปลา เราให้เบ็ดและวิธีการตกปลาแก่เขา โดยสอนให้เขารู้ว่าจะสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างไร เมื่อเขามีน้ำแต่การจะได้น้ำมานั้นมันมีเรื่องของค่าใช้จ่าย เขาจะไปสร้างรายได้เพื่อมาชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการได้มาซึ่งน้ำนั้นอย่างไร” คุณกมล เฉลยถึงสิ่งที่บริษัทฯ ได้มอบให้และวิธีการอันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนของการบริหารจัดการน้ำของโรงเรียน


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“ที่ผ่านมาโรงเรียนต้องประสบกับปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องใช้น้ำร่วมกับระบบประปาของหมู่บ้านซึ่งปกติหมู่บ้านต้องใช้น้ำเป็นปริมาณมากอยู่แล้ว ยิ่งหน้าแล้งก็จะต้องใช้น้ำมากกว่าปกติ ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำใช้ในโรงเรียนวันนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ต้องขอขอบคุณบริษัท APC และมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นอย่างมาก ที่ได้มอบหอถังประปาเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็นให้แก่โรงเรียนของเราเด็กๆ จะได้มีน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีต่อไป” ครูณิชนันท์ ปู้คำแดง(MsNichananPookamdaeng)ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เผยความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ


ในวันดังกล่าวนอกจากจะมีการส่งมอบหอถังประปาและระบบกรองน้ำแล้ว ผู้บริหารและพนักงานอาสาสมัครของบริษัท APC ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บไข่ไก่และผักเพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน ทำปุ๋ยหมักจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า ทำชั้นวางเห็ดใหม่และจัดเรียงเห็ด รวมถึงทำความสะอาดและจัดเรียงหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน


สำหรับ “โครงการปรับปรุงระบบประปาและน้ำดื่มสะอาด” ที่บริษัท APC ได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวทองครั้งนี้ สามารถช่วยให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40 คน นักเรียนกว่า 107 คน รวมถึงครู 8 คน มีน้ำดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ รวมถึงมีน้ำสำหรับใช้ในโครงการเกษตรอาหารกลางวันของโรงเรียน ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 220 คน ก็จะมีน้ำดื่มและน้ำใช้อย่างเพียงพอจากความช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยเช่นกัน