หน้าหลัก

31 มกราคม 2562

มูลนิธิศุภนิมิตฯ รับรางวัลผู้สร้างคุณประโยชน์จากองคมนตรี (Read in English)


คุณวีระชัย มุขะกัง ผู้จัดการกลุ่มโปรแกรม (สังขะ กาบเชิง จ.สุรินทร์ ละหานทราย โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์) ในฐานะตัวแทน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร “ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม” จาก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในโอกาสการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา 9 แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้


ทั้งนี้ โครงการพัฒนาฯ สังขะ จ.สุรินทร์ โดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาแห่งนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2553 ปัจจุบัน มีเด็กจากครอบครัวยากไร้ที่ผู้อุปการะและมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การดูแล ส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย รวมถึงการสนับสนุนให้ครอบครัวของเด็กมีอาชีพ มีรายได้ สามารถดูแลครอบครัวของตนเองได้อย่างพอเพียง ผ่าน โครงการอุปการะเด็ก กว่า 1,700 คน


นอกจากนี้ เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังได้ดำเนินการสนับสนุนให้สถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ สังขะ จ.สุรินทร์ จำนวน 17 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 แห่ง เกิดความพร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพการสอนของครู สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน รวมถึงปัจจัยจำเป็นที่เกี่ยวกับการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนเกิดความพร้อมในการบ่มเพาะความรู้แก่เด็กๆ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เข้าไปให้การส่งเสริมด้วย


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo