หน้าหลัก

11 เมษายน 2562

‘บางจาก’ สนับสนุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม (Read in English)


คุณนิรันดร์ ลิ้มกิตติ ผู้จัดการอาวุโสระดมทุนองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย รับมอบเงินจำนวน 160,000 บาท จาก คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้การดำเนินโครงการ “สมาชิกบัตรบางจากร่วมปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ” เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยมี คุณสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาถนนศรีนครินทร์


สำหรับโครงการ “สมาชิกบัตรบางจากร่วมปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ” เป็นนวัตกรรมการช่วยเหลือสังคมที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถทำร่วมกันได้และเลือกทำได้ทุกวัน โดยบริษัท บางจากฯ ได้สร้างสรรค์ช่องทางให้สมาชิกเลือกบริจาคคะแนนสะสมที่ได้รับจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากตลอดปี 2561 เช่น ร้านกาแฟอินทนิล สพาร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น รวมกับส่วนที่บริษัทฯ บริจาคสมทบเพิ่มเติม เป็นจำนวน 4,000,000 บาท เพื่อมอบให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 13 แห่ง ครอบคลุมการทำประโยชน์ทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo