หน้าหลัก

29 กันยายน 2560

แยกแลกอิ่ม (Read in English)


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยคุณนวรัตน์ วรรณตรง ผู้อำนวยการส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ทีมงานซีเอสอาร์และพนักงานจิตอาสา Blue Volunteers ร่วมมอบเงินรายได้จาก “โครงการแยกขยะได้ประโยชน์ (แยกแลกอิ่ม)” ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนรวม 100,000 บาท สมทบทุนโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” โครงการดีๆ ช่วยเปลี่ยนทัศนคติการทานอาหารเช้าของเด็ก และสนับสนุนอาหารเช้าที่มีโภชนาการเหมาะสมกับเด็กอายุ 2-6 ปีในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ นอกจากนี้คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาฯ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนฯ บ้านแปะ ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ มอบของเล่นพัฒนาการเด็ก ชุดยาสามัญ รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก 44 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งนี้อยู่ภายใต้การบริหารของโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ซึ่งเปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 เด็กที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ได้ทานข้าวเช้าจากบ้าน หรือทานข้าวกับน้ำเปล่า เพราะครอบครัวยากจนและพ่อแม่ต้องรีบออกไปทำงานแต่เช้าตรู่ เด็กที่ไม่ได้ทานข้าวเช้าไม่มีสมาธิ ป่วยบ่อย น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ไม่สมวัย มูลนิธิศุภนิตฯ ดำเนิน “โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ช่วยลดปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก โดยปี 2559 ได้มอบมื้อเช้าให้เด็ก 868,442 มื้อ มีเด็กเข้าร่วมโครงการฯ 6,208 คนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150 แห่ง และโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงาน 5 แห่งใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ “รู้สึกดีใจ และขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานบางกอกแอร์เวย์ทุกๆ ท่านที่ได้มาเยี่ยม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ และมอบของเล่นต่างๆ ” จักรพันธ์ เตติน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย พูดแสดงความขอบคุณ

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo