หน้าหลัก

29 กุมภาพันธ์ 2563

คุณครูตัวน้อยสอนเพื่อนอ่านออกเขียนได้ทันใจ World Vision เพื่อเด็กไทยอ่านออกเขียนได้ (Read in English)


“กอ อะ – กะ, จอ อะ – จะ, ดอ อะ – ดะ, ตอ อะ – ตะ...” เสียงเด็กๆ ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง กำลังอ่านสะกดคำดังมาจากในชั้นเรียน ฟังดูเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือ ทั้งครูผู้ที่สอนอ่าน คือ ด.ญ.พรลภัส และ ด.ช.กฤษณะ และนักเรียนที่กำลังเพียรเรียนรู้ ต่างก็เป็นเด็กตัวน้อยๆ วัยเดียวกัน... สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้พบเห็น ยิ้มในความน่ารัก และยังเป็นยิ้มสุขที่ได้เห็นเด็กเล็กๆ ได้รับการเตรียมความพร้อมให้สามารถอ่านออกเขียนได้


เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ World Vision - มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงาน โครงการอ่านออกเขียนได้ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรอ่านออกเขียนได้ทันใจฯ ต่อยอดความรู้ เทคนิคการเรียนการสอน และการทำสื่อแสนสนุกสู่ครู เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ นำร่องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายผลสู่โรงเรียนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ


หลังจากครูที่ โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ของ World Vision ได้ไปดูงานการสอนตามโครงการอ่านออกเขียนได้ทันใจ จากโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานของ World Vision ที่โครงการพัฒนาฯ ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ซ้ำการเรียนรู้ให้แน่นอีกครั้งโดย คณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้ทันใจฯ จากโรงเรียนบ้านโพนแดง พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ดงหลวง จ.มุกดาหาร เดินทางมาอบรมเทคนิคต่างๆ ให้ถึงโรงเรียน


หลังการอบรมคุณครูที่โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง และคุณครูจากโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ โป่งน้ำร้อน อีก 16 โรงเรียน ได้นำความรู้ เทคนิค รวมถึงคู่มือแบบฝึกอ่านออกเขียนได้ทันใจฯ ไปปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้แก่เด็กๆ เน้นเด็กระดับอนุบาล 2-3 จนเด็กๆ สามารถอ่านสะกดคำอักษรกลาง และผสมสระเบื้องต้น คือ สระอะ สระอา สระอิ สระอี รวมถึงสามารถอ่านผสมคำง่ายๆ ได้อีกด้วย

Full Photo

Full Photo

Full Photo


เมื่อเด็กอนุบาลได้รับการเตรียมความพร้อม รู้จักพยัญชนะ รู้จักสระ สามารถอ่านผสมคำง่ายๆ ได้ เมื่อพวกเขาเลื่อนชั้นสู่ประถม 1 ก็จะสามารถเข้าใจบทเรียนที่มีทั้งการเขียน การอ่าน และการเรียนรู้ในอีกหลายๆ วิชาได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น