หน้าหลัก

28 ตุลาคม 2562

มูลนิธิศุภนิมิตฯ บรรเทาทุกข์โรงเรียนบ้านโพซอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (Read in English)


หมู่บ้านโพซอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติพายุดีเปรสชั่นโพดุล ที่ตกกระหน่ำในช่วงเดือนกันยายน จนทำให้เกิดน้ำหลากแรงเข้าท่วมหมู่บ้าน ทั้งน้ำและดินโคลนที่หลากรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ทั้งบ้านเรือน สถานที่ราชการ รวมถึง โรงเรียนบ้านโพซอ ด้วย


สำหรับ โรงเรียนบ้านโพซอ ไม่มีครูหรือนักเรียนได้รับบาดเจ็บ อาคารสถานที่เสียหายบางส่วนจากดินโคลนที่หลากมาพร้อมกับน้ำป่า ทว่าความเสียหายอย่างรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านโพซอ ที่ปัจจุบันมีกว่า 364 คน ก็คือ ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงแปลงเกษตร สัตว์เลี้ยง ทั้งไก่ไข่ หมู และโรงเพาะเห็ด ซึ่งเป็นที่มาของอาหารให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ทุกสิ่งถูกน้ำพัดพังจนเสียหาย


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จึงได้เร่งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน “ภัยพิบัติพายุดีเปรสชั่นโพดุล” ให้กับโรงเรียนบ้านโพซอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ทันทีที่เส้นทางเชื่อมระหว่าง อ.แม่สะเรียง สู่หมู่บ้านโพซอ ที่ถูกดินโคลนถล่มกว่า 30 จุด และสะพานโพซอที่พาดข้ามแม่น้ำแงะได้รับการซ่อมบำรุงจนสามารถสัญจรได้


สำหรับความช่วยเหลือเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่ได้ส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านโพซออย่างเร่งด่วนนี้ มีทั้งยาสามัญ แปรงและยาสีฟัน ผ้าอนามัย อาหารแห้ง รวมถึงอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดเพื่อการทำความสะอาดและฟื้นฟูโรงเรียน นอกจากนี้จะได้ดำเนินการมอบความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูแปลงเกษตรของโรงเรียนบ้านโพซอ ในลำดับต่อไป


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ปัจจุบัน ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพซอได้ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆ จนสามารถทำการเรียนการสอนได้แล้ว “ทางผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านโพซอ ขอขอบพระคุณผู้อุปการะและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้อย่างทันท่วงที เพราะโรงเรียนไม่มีงบประมาณที่จัดซื้อของใช้จำเป็น สิ่งของต่างๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วยได้มาก ทำให้พวกเรามีกำลังใจมากขึ้น ต้องขอขอบพระคุณมากๆ ค่ะ” ครูสุวิภา ดวงใจ ตัวแทนครูโรงเรียนบ้านโพซอพูดขอบคุณ


ด้านน้องจารุวรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พูดความรู้สึกที่ได้รับสิ่งของช่วยเหลือว่า “สิ่งของที่มอบให้มีความจำเป็นและเกิดประโยชน์กับพวกเรามากค่ะ ขอบคุณที่ช่วยเหลือหนูและเพื่อนๆ นักเรียน และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตลอดมานะคะ” จารุวรรณ์กล่าว