หน้าหลัก

3 สิงหาคม 2561

เล่นๆ เรียนๆ ปลดล็อกภาษาไทย (Read in English)


น้องอโนมา พร้อมกับเพื่อนนักเรียนในห้องชั้น ป.3 ต่างส่งเสียงเจื้อยแจ้ว แย่งกันยกมือตอบเพื่อออกมาประสมคำหน้าชั้นเรียน พัสตราภรณ์ พิมพา ครูผู้สอนภาษาไทย สาละวนกับการหยิบสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รายรอบห้องมาเสริมทักษะ กระตุ้นสมองและพัฒนาการของลูกศิษย์ ไม่ว่าจะเป็นบัตรคำรูปโดเรม่อน ช้อน ส้อม การร้องเพลงพร้อมอุปกรณ์เข้าจังหวะทั้งถ้วยน้ำและตะเกียบ การได้ออกลีลาท่าทางตามเพลงช่วยสร้างความสนุกสนานให้เด็กๆ จนลืมไปว่านี่คือชั่วโมงเรียนภาษาไทย


เพราะ “เล่นคือเรียน เรียนคือเล่น” เป็นหัวใจการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ครูพัสตราภรณ์ จึงจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทาง การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning; BBL) ตาม “โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี” ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้นำมาขยายผลต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อปีการศึกษาที่แล้ว ช่วยน้องอโนมาปลดล็อกวิชาภาษาไทยที่แสนยาก ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากเด็กๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และให้ผลลัพธ์ที่เธอพอใจมากคือ บรรดาศิษย์ตัวน้อยรักการอ่าน และมีระเบียบวินัยมากขึ้น


“สื่อการสอนไม่เพียงพอและที่มีอยู่ก็ชำรุด และโรงเรียนไม่มีงบจัดทำสื่อทำให้ครูมีความจำกัดด้านสื่อการสอน” พัสตราภรณ์ พิมพา ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านนาจาน จ.พิษณุโลก เปิดใจ


โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ในพื้นที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ ชาติตระการ เน้นส่งเสริมด้านการศึกษาหลายโครงการ และการเรียนภาษาไทยตามแนวทางใหม่เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองและเติบโตตามวัย ได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก่ครูภาษาไทย 29 โรงเรียนในการจัดทำสื่อนวัตกรรมซึ่งเป็นแผนงานหนึ่งใน “กุญแจห้าดอก” ของ BBL* ช่วยกระตุ้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น และมีทักษะการคำนวณติดตัวเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับชั้นสูงขึ้น


“น้องอโนมา เดิมมีปัญหาในการอ่าน การสะกดคำ หลังจากใช้สื่อการสอนที่อบรมนำมาใช้แล้วน้องอ่านคล่องขึ้น และจำมาตราตัวสะกดต่างๆ ได้แม่นยำ ขอบคุณผู้อุปการะและมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ช่วยสนับสนุนพัฒนาศักยภาพครู อีกทั้งวัสดุในการผลิตสื่อทำให้ครูมีสื่อการสอนที่เหมาะสมนำมาใช้ในห้องเรียนได้จริง” ครูพัสตราภรณ์ บอกพัฒนาการที่เกิดขึ้น


“หนูเรียนภาษาไทยสนุกมากกว่าก่อนเยอะ ชอบสื่อรูปแบบใหม่ สีสวย เข้าใจง่าย ตอนนี้ภาษาไทยเป็นวิชาที่หนูรักที่สุดค่ะ” เด็กหญิงอโนมา พูดยิ้มแป้น


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“เวลาเรียนน้องเหม่อลอยน้อยลง ตั้งใจเรียนมาก ผลการเรียนของน้องดีขึ้น ขอบคุณผู้อุปการะที่สนับสนุนในด้านการเรียนหนังสือของน้องมาตลอด ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญ ขอบคุณ” คำสอน ย่าของน้องอโนมา ปลื้มน้ำตารื้นกับผลการเรียนที่ดีขึ้นของหลานสาว


กุญแจห้าดอก BBL ได้แก่ กุญแจดอกที่ 1 สนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาร่างกายและสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ กุญแจดอกที่ 2 ห้องเรียนที่มีสีสัน กระตุ้นสมองให้เกิดการเรียนรู้ กุญแจดอกที่ 3 กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีกิจกรรมต่างๆ เช่น เกมและเพลง เสริมการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศที่สนุกสนาน กุญแจดอกที่ 4 หนังสือเรียนที่มีคุณภาพ กุญแจดอกที่ 5 ใบงานและสื่อนวัตกรรม