หน้าหลัก

20 สิงหาคม 2561

ค่ายผู้นำเยาวชนศุภนิมิตและสรรหาคณะกรรมการสภาเยาวชนศุภนิมิตภาคใต้ (Read in English)


เรื่องในบ้านไม่มีใครรู้ดีเท่าคนในบ้าน และเรื่องในชุมชนก็ไม่มีใครรู้ดีเท่าคนในชุมชน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงจัด “ค่ายผู้นำเยาวชนศุภนิมิตและสรรหาคณะกรรมการสภาเยาวชนศุภนิมิตภาคใต้” ขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2018 เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำเยาวชนศุภนิมิตในภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ ไปพร้อมกับการสรรหาคณะกรรมการสภาเยาวชนศุภนิมิตภาคใต้ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็กและชุมชน ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี มัญชุตา ม่วงกิตติ (ฟาง) อดีตเด็กในโครงการอุปการะเด็ก โครงการพัฒนาฯ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ และ เตชิต ชนะบุญ (กอล์ฟ) ที่ปรึกษาเยาวชนศุภนิมิตกรุงเทพฯ และ พงศ์พล วาสุ (อ้น) ประธานเยาวชนศุภนิมิตภาคกลางเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์


เป็นครั้งแรกที่เยาวชนระดับผู้นำของโครงการพัฒนาชุมชนในภาคใต้ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจำนวน 25 คนจาก 12 โครงการได้มาพบปะกัน ค่ายครั้งนี้จึงประเดิมด้วยการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อให้เยาวชนได้ทำความรู้จักกันและกันก่อนจะเรียนรู้การทำงานร่วมกัน


“น้องๆ ต้องช่วยกันคิด วางแผน และทำงานเป็นทีม ในการทำงานถ้าใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ก็จะทำไม่สำเร็จ เมื่อสักครู่ที่เราทำไม่สำเร็จเพราะทุกคนแข่งกันพูด” เสียงของฟางบอกเหล่าผู้นำเยาวชนระหว่างการทำกิจกรรม


เมื่อได้มีการปรับเปลี่ยนท่าทีของกลุ่มผู้นำเยาวชนตามคำแนะนำ ในเวลาไม่นานเป้าหมายของกิจกรรมก็สามารถบรรลุ กัลยารัตน์ (โอ๋) ผู้นำเยาวชนที่เป็นเด็กในโครงการอุปการะเด็ก จากโครงการพัฒนาฯ ลำเลียง สะท้อนสิ่งที่ได้รับว่า “หนูดีใจที่ได้มาค่ายค่ะ หนูจะนำสิ่งที่ได้ไปพัฒนาแกนนำในชุมชน ในเรื่องการทำงานให้มีความสามัคคีค่ะ”


ต่อจากนั้นเป็นช่วงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และฟังเสียงเยาวชน โดยให้กลุ่มเยาวชนแต่ละพื้นที่เล่าถึงการดำเนินงานของกลุ่มและสะท้อนมุมมองการแก้ปัญหา ขณะเดียวกันได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานขององค์กรศุภนิมิตจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ด้วย


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


และในช่วงสุดท้ายของค่ายเป็นการจัดตั้ง สภาเยาวชนศุภนิมิตภาคใต้ และการคัดเลือกกรรมการบริหาร 9 ตำแหน่ง เพื่อให้วางเป้าหมายในการจัดทำโครงการระดับภาคและวางกรอบงบประมาณระดับภาค


ณัฐพล พุ่มดำ ประธานเยาวชนโครงการพัฒนาฯ เชียรใหญ่ อีกหนึ่งเยาวชนที่เป็นเด็กในโครงการอุปการะเด็ก ซึ่งได้รับเลือกในค่ายครั้งนี้ให้เป็นประธานสภาเยาวชนศุภนิมิตภาคใต้ พูดว่า “ผมคนเดียวทำงานไม่ได้ ต้องทำร่วมกัน ผมเชื่อว่าเด็กอย่างพวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ขอให้พวกเราเป็นตัวอย่างที่ดี”


ส่วน จักรพงษ์ ชัยธิ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนศุภนิมิต พูดว่า “เราวาดฝันว่าเด็กของเราในสภาเยาวชนศุภนิมิตจะสามารถกลั่นกรองปัญหาในพื้นที่ออกมา และเป็นเสียงที่ผู้ใหญ่รับฟัง เป็นตัวแทนองค์กรที่จะสะท้อนเสียงเยาวชนในเวทีต่างๆได้”