หน้าหลัก

17 มิถุนายน 2562

ปลาดุก แหล่งอาหารเสริมโปรตีนให้กับยุทธพล (Read in English)


“อาหารประจำบ้านคือ พวกน้ำพริก แกงเผ็ด ลูกทานไม่ได้เลย ลูกจึงทานแต่ข้าวเปล่า ทำให้ลูกตัวเล็กแกร็น” แม่ของ ด.ช.ยุทธพล เด็กใน โครงการอุปการะเด็ก พื้นที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เล่าความกังวลใจในฐานะแม่


พ่อและแม่ของยุทธพลทำอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้น้อยและไม่แน่นอน ทำให้ไม่สามารถดูแลลูกได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องของอาหาร เพราะแต่ละวัน ต้องออกไปรับจ้างตั้งแต่เช้าตรู่และกลับเข้าบ้านค่ำมืดแล้ว เวลาเตรียมอาหารจึงมีน้อย และรายได้ของครอบครัวมีจำกัด ส่งผลให้ยุทธพลมีน้ำหนักน้อยกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน


จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2560 มีเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี ประมาณ 1 ใน 10 คนมีภาวะเตี้ยแคระแกร็น เด็กในครัวเรือนยากจนมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีภาวะเตี้ยแคระแกร็นสูงกว่ากลุ่มอื่น


อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีเด็กจำนวนไม่น้อยมีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ตามที่เราทราบกันดีว่าการดูแลโภชนาการช่วงแรกของชีวิตอย่างสมดุลและเหมาะสมมีความสำคัญมากสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กปฐมวัย เพราะเป็นการสร้างพื้นฐานของสุขภาวะที่ดีไปตลอดชีวิต โครงการพัฒนาฯ แม่ลาน้อย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและเครือข่ายส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขให้กับเด็กในชุมชน จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการเด็กแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และสนับสนุน นม ไข่ และพันธุ์ปลาดุกแก่ครอบครัวเด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการ


ครอบครัวของยุทธพลก็ได้รับการสนับสนุนให้มีแหล่งอาหารที่มั่นคงในครัวเรือน ด้วยการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้เป็นอาหาร ปลาซึ่งมีโปรตีนสูงจะช่วยสนับสนุนให้ยุทธพลมีน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และเติบโตแข็งแรง


แม่ได้นำพันธุ์ปลาดุกอุยที่ได้รับมาจำนวนเกือบ 200 ตัว พร้อมอาหารลูกปลา 2 กระสอบ เลี้ยงไว้ในบ่อวงซีเมนต์จำนวนสองบ่อที่หลังบ้าน และให้ยุทธพลมีส่วนร่วมช่วยให้อาหารปลาดุกทุกเย็น ปลาดุกเติบโตอย่างรวดเร็วและโตพอที่จะทำเป็นเมนูอาหาร ไม่เพียงแค่เมนูปลาดุกปิ้ง และหลากหลายเมนูปลาที่ยุทธพลชอบเท่านั้น แต่จะมีเมนูอาหารประเภทอื่นๆ ให้ทุกคนในครอบครัวยุทธพลได้อิ่มอร่อย โดยไม่ต้องนำเงินที่พ่อแม่ได้จากการรับจ้างทั่วไปครั้งละร้อยกว่าบาทไปซื้อ ปลาดุกที่เลี้ยงไว้ยังมีพอเหลือนำไปแบ่งขายเป็นบางส่วนเพื่อนำเงินซื้อนม และอาหารชนิดอื่นๆ ให้ยุทธพลทานครบห้าหมู่ และยังปันกันทานกับลูกของเพื่อนบ้านอีกด้วย


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ยุทธพลพูดด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเฝ้าสังเกตดูความเจริญเติบโตของลูกปลาอย่างสม่ำเสมอ ว่า “ผมดีใจมากที่สามารถเลี้ยงปลาดุก ผมได้มีของโปรดทานทุกวัน ขอบคุณครับ”


“ขอบคุณผู้อุปการะ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ตอนนี้ลูกเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง ขอบคุณมากที่ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น” แม่ของยุทธพลขอบคุณจากใจ


ไม่เพียงการสนับสนุนให้มีแหล่งอาหารในครัวเรือนแก่ครอบครัวของเด็กในโครงการอุปการะเด็กเท่านั้น แต่โครงการอุปการะเด็กยังมุ่งเน้นดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความอยู่ดีมีสุข นอกจากการสนับสนุนปัจจัยการศึกษาต่างๆ แก่เด็กในโครงการอุปการะแล้ว ยุทธพลซึ่งกำลังเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง และเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันยังได้รับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ที่โครงการอุปการะเด็กได้สนับสนุนให้โรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานเกิดความพร้อมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็ก และยังมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของครูในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้แก่เด็กอีกด้วย