หน้าหลัก

16 กันยายน 2560

ปลา-ชาลีณี จากเมล็ดพันธุ์สู่ต้นกล้าเยาวชน (Read in English)


“ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตที่สนุกที่สุด หนูขอทำทุกโอกาสให้เต็มที่และดีที่สุด” คือความท้าทายและมุ่งมั่นของ ปลา-ชาลิณี ริยะบุตร หญิงสาววัย 22 ปี เธอคือเมล็ดพันธุ์เยาวชนที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการพัฒนาชุมชนฯ จตุจักร กรุงเทพฯ จนเติบโตเป็นต้นกล้าที่พกพาความสดใสเปี่ยมล้นด้วยพลังและความมุ่งมั่น


การบำรุงด้วยทั้งความรู้ การเติมเต็มทักษะชีวิต และการเปิดโอกาสให้ปลามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ คือปุ๋ยชั้นดีช่วยให้ปลาเติบโตสู่การเป็นเยาวชนที่มีความสุขกับการทำกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมอาสาเพื่อส่วนรวม เจนจัดกับทุกบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ว่ามีกิจกรรมที่ไหน หรือให้ช่วยทำอะไร ปลามักให้ความร่วมมือทุกครั้ง


“เมื่อก่อนหนูเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของหนูให้ดีขึ้น นอกจากสิ่งของ เช่น อุปกรณ์การเรียน รองเท้า ถุงเท้า และชุดนักเรียนที่ได้รับแล้ว สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับหนูที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ มอบให้คือความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้จริงได้” ปลาบอกอย่างภูมิใจ


แม้ตอนนี้โครงการฯ จตุจักรจะปิดไปแล้ว แต่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังคงบำรุงต้นกล้าเยาวชนเหล่านี้ให้เติบโตอย่างแข็งแรงเพื่อจะได้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์ต่อไป ด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนศุภนิมิต (SYLE) ที่มุ่งเน้นสร้างเยาวชนให้มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ผ่านการทำงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสาธารณประโยชน์และงานพัฒนา ด้านสนับสนุนวิชาการและสร้างผู้นำ ด้านกีฬาและนันทนาการ และด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป้าหมายต่อไปเพื่อจัดตั้งเป็น ‘สภาเยาวชนศุภนิมิต’ โดยมีเครือข่ายเยาวชนกรุงเทพฯ และระดับภูมิภาค มาร่วมช่วยกันขับเคลื่อนงานของเยาวชนในนามของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต่อไป ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 70 คน และปลาคือคนที่เพื่อนๆ เยาวชนวางใจเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเยาวชนศุภนิมิตกรุงเทพฯ

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ล่าสุดปลาได้เป็นตัวแทนเยาวชนมูลนิธิศุภนิมิตฯ ไปเข้าร่วมสัมนาเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 5 (5th Asean Youth Forum) ในงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย “ADB ANNUAL MEETING YOKOHAMA 2017” ในหัวข้อ “Youth for Prosperity of Asia and the Pacific.” ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้นำเสนองานพัฒนาเยาวชนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนจากประเทศอื่นๆ อีก 130 คน จากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอีกด้วย


“สิ่งที่หนูเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเยาวชนไทยกับเยาวชนจากต่างประเทศ คือความกล้าแสดงออก ทั้งความคิดและการทำกิจกรรม เด็กไทยมักเขินอายเมื่อต้องแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ ขณะที่เด็กต่างชาติแสดงออกอย่างเต็มที่เพื่อใช้สิทธิและเสียงสะท้อนความคิดเห็นของพวกเขา หนูขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มอบโอกาสให้หนูค่ะ” ปลาบอกอีกว่าเป็นโอกาสที่ดีและช่วยเปิดโลกทัศน์ในการทำงานเยาวชนให้กับเธอได้มาก ได้เห็นการทำงานเป็นเครือข่าย ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่เธออยากผลักดันและอยากให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนศุภนิมิตฯ ด้วยเช่นกัน


ปลาคือส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชนเปราะบาง เชื่อได้ว่าต้นกล้าเยาวชนเหล่านี้ อีกไม่นานจะค่อยๆ เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านใบให้ความร่มเย็น และยังประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างแน่นอน