หน้าหลัก

14 กุมภาพันธ์ 2562

ศุภนิมิตฯ รับโล่รางวัลระดับทอง ‘ทีมผู้ก่อการดี’ งานป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ (Read in English)


เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก ด้วยการรับรางวัลแห่งการทำความดี เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวีระชัย มุขะกัง ผู้จัดการกลุ่มโปรแกรม (สังขะ กาบเชิง จ.สุรินทร์ ละหานทราย โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์) ในฐานะตัวแทน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนจาก ทีมผู้ก่อการดีศรีบ้านจารย์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ได้เป็นตัวแทนรับมอบ โล่รางวัลและเกียรติบัตรทีมผู้ก่อการดีระดับทอง ระดับประเทศ จาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (“ทีมผู้ก่อการดี” คือ ทีมสหสาขาที่ทำงานร่วมกันในการป้องกันการจมน้ำโดยเฉพาะในเด็ก) ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ร่วมแสดงความยินดีด้วย


เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก ด้วยการรับรางวัลแห่งการทำความดี เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวีระชัย มุขะกัง ผู้จัดการกลุ่มโปรแกรม (สังขะ กาบเชิง จ.สุรินทร์ ละหานทราย โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์) ในฐานะตัวแทน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนจาก ทีมผู้ก่อการดีศรีบ้านจารย์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ได้เป็นตัวแทนรับมอบ โล่รางวัลและเกียรติบัตรทีมผู้ก่อการดีระดับทอง ระดับประเทศ จาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (“ทีมผู้ก่อการดี” คือ ทีมสหสาขาที่ทำงานร่วมกันในการป้องกันการจมน้ำโดยเฉพาะในเด็ก) ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ร่วมแสดงความยินดีด้วย


ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย โครงการพัฒนาฯ สังขะ จ.สุรินทร์ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจารย์ เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 10 และ 11 อบต.บ้านจารย์ และทีมผู้ก่อการดีศรีบ้านจารย์ ดำเนินงาน กิจกรรมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ “โครงการการดูแลตัวเองให้ปลอดภัย (ความปลอดภัยทางน้ำ) ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” เสริมทักษะที่จำเป็นให้แก่เด็กระดับประถม 3-6 ซึ่งเป็นวัยซนที่มีอัตราเสียชีวิตจากภัยทางน้ำสูงที่สุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการลดการสูญเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ำซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยในแต่ละปีมีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 700-1,000 คน ซึ่ง จ.สุรินทร์ มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงสุดใน 5 อันดับแรกของประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมา


จากการดำเนินงาน กิจกรรมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ โดย โครงการพัฒนาฯ สังขะ ต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปี 2558 จนปัจจุบัน มีเด็กในโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ รวมถึงเด็กนักเรียนอื่นๆ ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น รวมจำนวนกว่า 1,300 คนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะจนสามารถลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น และได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะเบื้องต้นในการดูแลตนเองเมื่อประสบภัยทางน้ำ หรือสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุมีเด็กหรือพบเหตุมีคนจมน้ำ ภายใต้หลักการ ‘ตะโกน โยน ยื่น’ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อลดการสูญเสียชีวิต


นอกจากนี้ โครงการพัฒนาฯ สังขะ ยังได้ร่วมกับ ทีมผู้ก่อการดีศรีบ้านจารย์ จัดกิจกรรมอบรมครูฝึกว่ายน้ำ และอาสาสมัครชุมชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 คนอีกด้วย เพื่อให้ทุกคนในชุมชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้เด็กๆ ให้ปลอดภัยจากความสูญเสียด้วยการจมน้ำ”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ผลจากการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฯ สังขะ ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมผู้ก่อการดีศรีบ้านจารย์ และทีมผู้ก่อการดีอื่นๆ ในจังหวัดสุรินทร์ ส่งผลให้อัตราการสูญเสียชีวิตของเด็กจากภัยทางน้ำของจังหวัดสุรินทร์ลดลงจากร้อยละ 14.2 (เด็กเสียชีวิต 39 คน) ในปี 2557 เหลือร้อยละ 10.7 (เด็กเสียชีวิต 27 คน) ในปี 2560


และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเสริมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ลดอัตราการสูญเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ำเป็นศูนย์ และส่งเสริมให้การดำเนินงานอบรมว่ายน้ำให้แก่เด็กสามารถดำเนินงานได้ในทุกๆ พื้นที่ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่หรือสระว่ายน้ำ คุณวีระ อรุณวัฒนาพร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ และ คุณอภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค กรรมการอำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งได้มีโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานที่โครงการพัฒนาฯ สังขะ จึงได้ร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ มูลค่ากว่า 120,000 บาท สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมว่ายน้ำให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีสระว่ายน้ำสำหรับใช้ในการฝีกสอนอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ส่งมอบและได้นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว


มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ในจังหวัดสุรินทร์ 2 อำเภอ คือที่อำเภอสังขะ และอำเภอกาบเชิง มีเด็กในความอุปการะกว่า 1,800 คน นอกจากการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยแล้ว ยังมีการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กอย่างรอบด้านด้วย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา การสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้ การแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของเด็ก รวมถึงการดำเนินงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างเหมาะสม มีความสุขในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้รับการดูแล ปกป้อง และคุ้มครอง จากทุกคนทั้งที่บ้าน โรงเรียน และในชุมชน รวมถึงการส่งเสริมทักษะต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เด็กสามารถดูแลปกป้องตนเองให้ปลอดภัยด้วย