หน้าหลัก

6 กันยายน 2560

ซิสโก้ ซีสเต็มส์ มอบน้ำดื่มสะอาด ทำกิจกรรมอาสา “ไอทีพี่สอนน้อง” (Read in English)


เพราะ “น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และนับวันปัญหาภัยแล้ง ดูจะเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ หลายที่ในชนบทต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนทั้งน้ำอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะตามโรงเรียนต่างๆ แม้มีน้ำแต่น้ำมีคุณภาพไม่พร้อมดื่ม ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยที่ดีของเด็กทุกคนเพื่อให้มีน้ำดื่มสะอาดในการใช้อุปโภคภายในโรงเรียน บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงระบบเครื่องกรองน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กนักเรียนจำนวน 50 คน จากการสำรวจพบว่าโรงเรียนมีเครื่องกรองน้ำแต่ไม่สามารถดื่มได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอในการบำรุงรักษาทำความสะอาดเปลี่ยนไส้กรองซึ่งหมดอายุการใช้งาน ที่ผ่านมาทางโรงเรียนจึงต้องซื้อน้ำให้นักเรียนดื่มในแต่ละสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่าย 2,000-2500 บาทต่อเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว


โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คุณศุทธินี ลีลาเหมรัตน์ ผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ฯ ได้ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องกรองน้ำหลังได้ทำการปรับปรุงแล้ว พร้อมนำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ทำกิจกรรมอาสา “โครงการไอทีพี่สอนน้อง” โดยมี คุณวิไลวรรณ จอกงิ้ว ผู้จัดการโครงการพัฒนาชุมชนฯ แก่งกระจาน มูลนิธิศุภนิมิตฯ พร้อมด้วยครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


ภายในงานอาสาสมัครได้ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน พร้อมด้วยสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่นักเรียน ร่วมกับคุณครูจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยเพิ่มทักษะการอ่านและการเขียน ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ ได้อิ่มท้องอีกด้วย

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ทั้งนี้บริษัทซิสโก้ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 อาทิโครงการจักรยานเพื่อน้องบ้านไกล โดยได้มอบรถจักรยาน จำนวน 15 คัน ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว รวมถึงดำเนิน “โครงการน้ำอย่างยั่งยืน” ด้วยการติดตั้งระบบกรองน้ำ และระบบสำรองน้ำเพื่อช่วยให้นักเรียนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค