หน้าหลัก

8 พฤษภาคม 2562

บ.เดลล์ฯ มอบจักรยานเพื่อโอกาสทางการศึกษา (Read in English)


บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมประกอบจักรยานเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ “จักรยานเพื่อน้องบ้านไกล” ของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมมอบจักรยานที่ประกอบจำนวน 10 คัน ให้แก่ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุข ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิศุภนิมิตฯ โดยมี คุณอรชุน อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมอัตตา เลคไซด์ รีสอร์ท สวีท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้


สำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข มีเด็กหลายคนต้องเดินเท้ามาโรงเรียนเป็นระยะทางไกล เนื่องจากผู้ปกครองไม่สามารถหาเงินมาซื้อยานพาหนะที่จะใช้ในการเดินทางให้ได้เนื่องจากมีราคาสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของครอบครัว ขณะเดียวกันการร่วมกันประกอบจักรยานของพนักงานจิตอาสา บ.เดลล์ฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตามนโยบายของบริษัทที่ต้องการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศอีกด้วย


Full Photo

Full Photo

Full Photo