หน้าหลัก

6 พฤศจิกายน 2562

บีเอเอสเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ใช้แนวคิด Eco Brick เพิ่มมูลค่าขยะ พัฒนาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 (Read in English)


ขยะดูเหมือนจะกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนมากขึ้นในปัจจุบัน แต่จะทำอย่างไรให้สิ่งที่เรียกว่า “ขยะ” สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต


ด้วยเหตุนี้ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ “อิฐขวดพลาสติกรักษ์โลก พัฒนาโรงเรียน” ขึ้น โดยนำแนวคิด Eco Brick มาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะและจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง


สำหรับโครงการอิฐขวดพลาสติกฯ นี้ มุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงสนามเด็กเล่นในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย การจัดทำแนวกั้นน้ำหน้าอาคารเรียน การจัดทำแนวแปลงเกษตร รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน โดยใช้ Eco Brick ซึ่งเป็นการนำเศษขยะชิ้นเล็กๆ ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม กระดาษ เชือก มาอัดให้แน่นในขวดพลาสติกเหลือใช้ ทั้งนี้จะต้องเป็นเศษขยะพลาสติกที่แห้งและไม่เน่าเปื่อยด้วย จากนั้นจึงนำขวดเหล่านี้ไปก่อเป็นโครงการสร้างต่างๆ แทนอิฐ และประสานแต่ละขวดเข้าด้วยกันด้วยกาวหรือการก่อปูน โดยทั้งพนักงานของบีเอเอสเอฟ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ และนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 ต่างมีส่วนในการช่วยกันทำ Eco Brick ด้วย


เมื่อทุกๆ ภาคส่วนร่วมกันลงแรงทำ Eco Brick จนได้ครบตามจำนวนที่ต้องใช้ ถึงเวลานำ Eco Brick ทั้งหมดไปปรับปรุงโรงเรียน โดย คุณเพทรูซ อึ๊ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ได้นำทัพพนักงานอาสาสมัครของบริษัทกว่า 45 คน เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมพร้อมส่งมอบโครงการ “อิฐขวดพลาสติกรักษ์โลก พัฒนาโรงเรียน” ให้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย คุณฉัตรมน อินทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การต้อนรับ และร่วมทำกิจกรรม


“บีเอเอสเอฟมุ่งเน้นในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ข้อที่ 4 คือการศึกษา ดังนั้นเราจึงให้การสนับสนุนโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยโครงการ CSR อย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นการร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในครั้งนี้จึงมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากได้ช่วยจัดการและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็น Eco Brick และยังสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงโรงเรียนได้อีกด้วย” คุณเพทรูซ กล่าว


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีความประสงค์ที่จะนำแนวคิดของ Eco Brick ซึ่งเป็นการนำสิ่งที่เรียกว่า ขยะ หรือสิ่งที่ใช้การไม่ได้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยร่วมกับอาสาสมัครของบีเอเอสเอฟในการสร้างให้คุณครู นักเรียน และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการ เพราะนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขวดน้ำพลาสติกที่เหลือใช้ ซึ่งโรงเรียนเก็บไว้เพื่อขายเป็นของเก่า ให้กลายเป็นของที่มีประโยชน์ ซึ่งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 เป็นโรงเรียนแรกที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้นำแนวคิด Eco Brick หรือการเปลี่ยนขยะให้เป็นอิฐโรงเรียนมาใช้ อีกทั้งยังสามารถเป็นโครงการนำร่องเพื่อต่อยอดความรู้ไปยังโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในเขตภาคตะวันออกได้อีกด้วย” ดร.บรรจงเศก ให้เหตุผล


“ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีของบีเอเอสเอฟและมูลนิธิศุภนิมิตฯ เราทุกคนดีใจเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนของเรามีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียนของเรา และหวังว่านักเรียนของเราจะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อไปในการใช้ Eco Brick เพื่อสรรสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนและสังคมต่อไปในอนาคต” คุณฉัตรมน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 เผยความรู้สึกพร้อมกล่าวขอบคุณ