หน้าหลัก

27 กันยายน 2561

ทายาทเกษตรกรในโรงเรียน (Read in English)


แม้แสงตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าและความมืดกำลังจะปกคลุมโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย แต่นักเรียนกลุ่มหนึ่งยังอยู่ในโรงเรียนโอบล้อมด้วยภูเขาติดชายแดนริมแม่น้ำโขงที่อยู่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปสามชั่วโมง


เด็กชายและเด็กหญิงยิ้มแย้มขณะวิ่งไปยังแปลงปลูกผัก บ้างก็ไปหลังโรงเรียนเพื่อดูแลโรงเลี้ยงไก่ คอกหมู หรือบ่อปลา บ่อกบ แต่ละคนต่างเฝ้ารอพืชผักและสัตว์ต่างๆ ที่เลี้ยงเติบโตเพื่อจะนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันให้เพื่อนร่วมชั้น รุ่นน้องรุ่นพี่กินร่วมกันทั้งโรงเรียน


สิทธิพล นักเรียนชั้น ม. 2 กำลังใส่ใจในหน้าที่และเดินไปดูความเรียบร้อยของคอกหมูที่เขารับผิดชอบด้วยสีหน้าเอาจริงเอาจัง พูดได้ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงหมูคนหนึ่งเลยทีเดียว เขารู้ว่าควรจะให้อาหารหมูอย่างไร ควรทำความสะอาดพวกมันอย่างไร และควรจะเลี้ยงอย่างไรให้พวกมันโต แม้กระทั่งทำหมันหมูและฉีดวัคซีน


สิทธิพลเป็นผู้นำกลุ่มเลี้ยงหมูของ กลุ่มยุวเกษตร โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย ซึ่งมีสมาชิก 59 คน และมีกิจกรรมด้านการเกษตร 6 ประเภท กิจกรรมกลุ่มเลี้ยงหมูเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเกษตรผสมผสานในโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการอุปการะเด็ก ของ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ภายใต้การดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนฯ สองพี่น้อง นอกเหนือจากกิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ และทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดจากมูลสัตว์ (ไก่และหมู) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นทายาทเกษตรกรให้มีพื้นฐานการทำเกษตรที่ถูกต้องจนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ลงมือฝึกปฏิบัติตลอดทั้งปีการศึกษา เป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักความพอเพียง กตัญญู รักอาชีพเกษตรกรรม สามารถช่วยงานในครอบครัว และยึดเป็นอาชีพได้ในอนาคต รวมทั้งเพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปทำอาหารกลางวันรวมถึงจำหน่ายเพื่อเป็นทุนและจัดสรรเป็นรายได้ให้กับนักเรียนที่รับผิดชอบกิจกรรมด้วย


ในการเป็นยุวเกษตร หรือทายาทเกษตรกรในโรงเรียนนั้น นายธานินทร์ ธราพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย ให้รายละเอียดว่า “ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 สมัครเข้าเป็นสมาชิกในกิจกรรมที่เขาสนใจ เราจะไม่บังคับ ผมเชื่อว่าถ้าเขารักงานเขาจะทำด้วยความเต็มใจ ครอบครัวเด็กยากจน ซึ่งการเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสานเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะพัฒนาเขาให้มีทั้งทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย ขอบคุณผู้อุปการะที่ให้การสนับสนุนเด็กๆ ได้เรียนรู้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เกษตรผสมผสานโรงเรียนทำต่อเนื่องและสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงาน”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว สิทธิพลและเพื่อนๆ ได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนและลงมือปฏิบัติจริง ทั้งเรียนรู้ระบบสหกรณ์ การซื้อ-ขาย การทำบัญชี และยังได้พันธุ์ไก่ไปขยายพันธุ์ที่บ้านเพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในครอบครัว “ผมเคยช่วยพ่อเลี้ยงหมูที่ศุภนิมิตฯ ให้ไว้สองตัว ผมเลยสนใจมาก” สิทธิพลเล่าถึงจุดสตาร์ทที่เขาสนใจมาเป็นยุวเกษตรของโรงเรียน นอกจากความรู้การทำเกษตรผสมผสานที่เขาได้เรียนรู้แล้ว ยังทำให้สิทธิพลมีรายได้ระหว่างเรียน เงินที่ได้ส่วนหนึ่งเขาให้แม่สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว และอีกส่วนหนึ่งเขาเก็บสะสมไว้ซื้อของใช้จำเป็นเพื่อที่ไม่ต้องรบกวนแม่


“ขอบคุณผู้อุปการะที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการเรียนของลูกชาย ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปค่ะ” นางซัว แม่ของสิทธิพลบอกขอบคุณด้วยรอยยิ้มจากใจ