หน้าหลัก

8 สิงหาคม 2561

เรียนสนุก สุขหรรษาทั้งโรงเรียน (Read in English)


“กอด” เป็นยาวิเศษที่มอบให้กันทุกๆ วันก่อนเริ่มการเรียนการสอนที่ โรงเรียนบ้านแม่ลิด ห้องเรียนบนดอยสูง 1,198 เมตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน


“ทุกๆ วันของเราเริ่มต้นด้วยการ “กอด” เพื่อเสริมพลังให้กันและกันก่อนทำ กิจกรรมจิตศึกษา จากนั้นจึงจะเรียนวิชาปกติ และในทุกๆ วันอีกเช่นกัน ตอนบ่ายโมงตรงทั้งโรงเรียนจะเงียบสงบ เพราะเด็กๆ จะเข้าสู่กิจกรรมการทำ บอดี้สแกน พักสมองจากความเมื่อยล้าและเตรียมสมองเปิดรับการเรียนรู้วิชาบรูณาการภาคบ่ายซึ่งเป็นวิชาที่เด็กๆ และคุณครูร่วมกันออกแบบตามความสนใจและปัญหาที่พบ และก่อนเลิกเรียนจะล้อมวงครูและเด็กๆ เพื่อร่วมกัน ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดทั้งวัน ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ได้ช่วยเหลือทำการเรียนรู้ร่วมกัน ขอบคุณคุณครูที่ให้ความรัก ความรู้ ทักษะวิชาการ ด้วย “การกอด” เช่นเดียวกับเมื่อตอนเช้า ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน” ผอ.สายัญ โพธิ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลิด เล่าถึงการเรียนประจำวัน


ผอ.สายัญ เล่าเรื่องจุดเปลี่ยนสำคัญของโรงเรียนฯ ให้กับ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งมาเยี่ยมชมการบริหารโรงเรียนฯ ฟังว่า จากที่ครูมีภาระงานมากมาย จึงได้นำ “วงโสเหล่” (จับกลุ่มคุยกันนั่งเข่าชนเข่า) วงสนทนาครู “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(Professional Learning Community: PLC) มาใช้ ซึ่งให้ผลดีด้านการพัฒนาครู หลักสูตรการเรียนการสอนทำให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะ ความสุขเกิดขึ้นกับเด็ก ครู ผู้ปกครองทั่วทั้งโรงเรียนในช่วงสองปี และจากวงสนทนาครูนี้เองทำให้ได้แก้วิกฤติอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการหนุนเสริมและร่วมดำเนินงานโดย โครงการพัฒนาชุมชนฯ แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ได้เข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” ในพื้นที่บนยอดดอยสูงแห่งนี้


ด้วยการนำเอาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน “5 ทักษะประสบการณ์และบันไดทักษะ 4 ขั้น” (แจกลูกสะกดคำ อ่านคำย้อนวิถี คัดลายมือซ้ำอีกที เขียนตามคำบอก) เริ่มนำมาใช้กับชั้นอนุบาลและ ป.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ส่งผลให้เด็กทุกคนของโรงเรียนฯ มีพัฒนาการด้านอ่านออกเขียนได้ที่ดีขึ้น “แรกๆ เด็กแต่ละคนสะกดยังไม่ได้ อ่านคำไหนไม่ได้จะวิ่งมาถามครู ตอนนี้เริ่มสะกดคำง่ายๆ ได้ เอาทักษะมาสะกดทำให้อ่านได้เก่งขึ้น รักการอ่าน ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่สนับสนุนสื่อการเรียน” ครูฟาง หรือ ครูปรางค์ทอง ใจน้อย บอกพัฒนาการที่เกิดขึ้น


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ในส่วนของเด็กๆ จากกิจกรรมต่างๆ ที่ได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียน นอกจากช่วยสร้างการเรียนรู้แก่พวกเขาแล้ว ยังทำให้การมาโรงเรียนเป็นสิ่งที่เด็กๆ ทุกคนชื่นชอบอีกด้วย “สนุกมากค่ะ เข้าใจง่าย หนูชอบเรียนกับครูฟาง” ด.ญ.พิชชาภา นักเรียน ป.1 หัวเราะคริกๆ “สนุกครับ ผมชอบอ่านนิทานเรื่องนางฟ้า” ด.ช.ชินดนัย พูดเสริม “เห็นได้ชัดว่าเด็กจะมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เค้าเริ่มจัดการตัวเองได้ วางแผนได้ มีความสุขและสนุกที่จะทำ” ผอ.สายัญ กล่าว

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ดร.สราวุธ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย และ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งซอลอคี อำเภอแม่ลาน้อย ผู้ปกครองที่มาร่วมพูดคุย ร่วมให้ข้อมูลพร้อมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ผู้นำชุมชน ต่างแสดงความยินดีและขอบคุณที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ให้การสนับสนุนให้แก่เด็กๆ และชุมชนของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้ความรู้แก่แม่ตั้งครรภ์ทำให้อัตราการฝากครรภ์เป็น 100% เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กฯ มีอาหารเช้ารับประทานช่วยให้เติบโตสมบูรณ์แข็งแรง และมีพัฒนาการตามวัย “เดิมสารอาหารไม่ครบ ตอนนี้เด็กมีพัฒนาการตามวัย ขอบคุณศุภนิมิตฯ ที่ให้อาหารเช้า รวมทั้งสื่อพัฒนาการเด็ก ของเล่นและอุปกรณ์ต่างๆ” ประนอมพร อรุณพนา ครู ศพด.บ้านห้วยผึ้ง ยิ้มสุขใจ