หน้าหลัก

14 มกราคม 2562

‘ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง’ ช่วยน้องๆ ให้อิ่มท้องตอนเช้า (Read in English)


ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง โดย คุณกนกวรรณ พิริยเลิศศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท ฮั่วเซ่งฮง จำกัด มอบเงินจำนวน 148,500 บาท จากการจัดแคมเปญ ‘มื้อนี้เพื่อน้อง อิ่มท้องตอนเช้า’ ให้แก่ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการจัดหาอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ให้แก่เด็กอนุบาลในโรงเรียนบ้านแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 27 คน ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีพัฒนาการที่เติบโตสมวัย ณ ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง สาขาเซ็นทรัล พระราม 2


สำหรับแคมเปญ ‘มื้อนี้เพื่อน้อง อิ่มท้องตอนเช้า’ ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง ได้ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดขึ้น เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายอาหารเมนูพิเศษของภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง ทุกสาขา มาสนับสนุนการดำเนินโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งการมอบเงินครั้งนื้ถือเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แคมเปญดังกล่าว โดยครั้งแรกสามารถมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ ได้จำนวน 187,000 บาท สามารถนำไปช่วยเด็ก อนุบาลในโรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 34 คน ให้มีอาหารมื้อเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ รับประทานตลอดทั้งปี


Full Photo

Full Photo

Full Photo