หน้าหลัก

19 กันยายน 2560

เด็กนักเรียนจาก ICS ร่วมปรุงสมุดเกิดเป็นอาหารเพื่อเด็กยากไร้ (Read in English)


การได้รับสารอาหารที่ครบคุณค่าและเพียงพอต่อความต้องการเพื่อให้ร่างกายเด็กเติบโตสมวัย แต่ยังมีเด็กๆ ยากไร้ในถิ่นทุรกันดานอีกเป็นจำนวนมาก ที่กำลังประสบภาวะทุพโภชนาการ คือ ข้อความหลักที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ต้องการสื่อสารสู่เด็กนักเรียนในงาน ICS Community Service Fair: Connecting.Learning.Serving! ที่ International Community School – ICS ได้จัดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสรู้จักโลกกว้างอีกด้านหนึ่งที่พวกเขาอาจไม่เคยรับรู้ หรือสัมผัสมาก่อน พร้อมเชิญชวนให้พวกเขาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน ด้วยกิจกรรม DIY สนุกๆ ‘ปรุงสมุดให้เกิดเป็นอาหาร – Turn Notebook into Meals’ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เพียง 2 ชั่วโมง แต่เด็กน้อยใหญ่ของ ICS ก็ให้ความสนใจร่วมปรุงสมุดให้เกิดเป็นอาหารเช้าสามารถจัดสรรแบ่งปันแก่เด็กยากไร้ได้มากถึง 90 มื้อ


ขอบคุณ ICS International School ที่ให้เกียรติมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียน ขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับน้องๆ นักเรียนทุกคนที่ร่วมแบ่งปัน มูลนิธิศุภนิมิตฯ หวังใจว่าด้วยกิจกรรม DIY สนุกๆ แต่เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้มีอาหารเช้าได้อิ่มท้องนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กนักเรียนที่ ICS ในการร่วมกันทำสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อสร้างสรรค์ชุมชน สังคม ให้เป็นโลกที่สวยงามกว่าที่เป็นอยู่ต่อไป

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo