หน้าหลัก

28 มกราคม 2562

สนามเด็กเล่นของหนู ของขวัญจาก ‘อินนิสฟรี’ ไทยแลนด์ (Read in English)


Mr.Sahyo (William) Kim ผู้จัดการทั่วไป ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวภายใต้แบรนด์ ‘อินนิสฟรี’ มอบเงินจาก การจัดแคมเปญ ‘Green Christmas 2018’ จำหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้กับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุน ‘โครงการสนามเด็กเล่นของหนู’ พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับ โรงเรียนบ้านโคก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้


สำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา อินนิสฟรีไทยแลนด์ได้ออกผลิตภัณฑ์ชุดพิเศษ ‘Green Christmas Limited Edition’ และเป็นประจำทุกปี ที่อินนิสฟรีไทยแลนด์จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์บริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการช่วยเหลือและพัฒนาความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็กด้อยโอกาส โดยได้ร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาอินนิสฟรีไทยแลนด์ได้บริจาคสนับสนุน ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เด็กปฐมวัย และเด็กประถม อายุ 2-12 ปี ที่ประสบปัญหาขาดสารอาหาร ส่วนในปีนี้ อินนิสฟรีได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนสร้างสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ BBL (Brain – based Learning) ให้กับโรงเรียนบ้านโคก ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองและเติบโตตามวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo