หน้าหลัก

5 เมษายน 2562

iTWiST มอบน้ำใจสมทบกองทุนโครงการชุมชนอยู่ดี วิถีพอเพียง ท่าสองยาง มูลนิธิศุภนิมิตฯ (Read in English)


คุณเอก พุทธาโกฐิรัตน์ Co-Founder & CEO บริษัท ไอทวิสท จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถสื่อสารผ่าน SMS นำส่งข้อมูลได้อย่างแม่นยำ ฉับไว และคุ้มค่า มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงาน #โครงการชุมชนอยู่ดีชีวิตพอเพียงท่าสองยาง #มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน เป็นตัวแทนในการรับมอบ


ทั้งนี้ เงินบริจาคจาก iTWiST นี้ จะได้นำไปสบทบรวมเข้ากับกองทุนโครงการชุมชนอยู่ดีวิถีพอเพียงท่าสองยาง สำหรับดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชนท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งเป็นชุมชนบนยอดดอยสูง เพื่อช่วยเหลือให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนแห่งนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งการ #เสริมปัจจัยการศึกษา #เสริมสื่อพัฒนาการสอน การดำเนินการพัฒนาให้โรงเรียนและครอบครัวยากไร้ในด้าน #เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพ เพื่อให้พวกเขามีแหล่งอาหารที่มั่นคง การสนับสนุน #มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม เพื่อให้เด็กๆ ได้มีมื้อเช้าที่ครบคุณค่าทางโภชนาการได้บริโภคในทุกเช้าที่พวกเขาไปศึกษาเติมเต็มความรู้ ตลอดจนการ #สร้างห้องน้ำสะอาด และ #พัฒนาระบบประปาชุมชน เพื่อให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนได้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย


น้ำใจที่มอบจาก iTWiST นี้ คืออีกหนึ่งข้อความ เพื่อสื่อสารว่า #น้ำใจจากท่านมีส่วนสำคัญในการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอเป็นตัวแทนเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ที่ท่าสองยาง ขอบคุณน้ำใจที่มอบให้ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง