หน้าหลัก

6 ตุลาคม 2560

‘แจ็กเจีย’ ส่งน้องจบป.ตรี เสริมทัพบุคลากรด้านการสาธารณสุข (Read in English)


แพทย์และพยาบาลเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความต้องการมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันภาระงานการบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขไม่เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะในต่างจังหวัดพื้นที่ห่างไกล


ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรวิชาชีพอย่างสอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน บริษัท แจ๊กเจีย (อุตสาหกรรมไทย) จำกัด มหาชน ได้สนับสนุนทุน ‘โครงการส่งน้องจบป.ตรี’ ดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวน 8 ทุน มูลค่า 500,000 บาท สำหรับนักศึกษาสายแพทย์และพยาบาลที่มีผลการเรียนดี การเติมเต็มจากบริษัทแจ็กเจียฯ ก่อประโยชน์ทั้งการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ยากไร้ และเป็นการเพิ่มบุคลากรด้านสารธารณสุขให้เพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกันด้วย


และเมื่อเร็วๆ มูลนิธิศุภนิมิตฯ และบริษัทแจ๊กเจียฯ นำโดย คุณวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแจ๊กเจียฯ พร้อมด้วย คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้ง 8 คนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโลกทัศน์ศึกษาหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ศิริราช และพาไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ของบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด บริษัทในเครือแจ็กเจียฯ


ในโอกาสนี้ คุณวีระ ได้ให้โอวาทแก่น้องๆ นักศึกษาที่ได้รับทุนว่า “ขอให้มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ถ้ามีความตั้งใจความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ขอให้ใช้โอกาสที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและนำไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป”


“ขอบขอบคุณ บริษัท แจ๊กเจียฯ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เดินทางมาท่องเที่ยวและศึกษาดูงานในครั้งนี้ซึ่งจะช่วยเติมประสบการณ์นอกตำราเรียนให้กับพวกเขาและเป็นแรงผลักดันให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พร้อมนำวิชาชีพกลับมาช่วยเหลือสังคมต่อไป” คุณจิตรา กล่าว

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


น้องฝัน นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา หนึ่งในผู้รับทุน บอกด้วยความปลื้มใจว่า “ถ้าเรียนจบแล้วหนูอยากกลับไปช่วยเหลือชุมชน โดยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับชาวบ้าน เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลและการเดินทางค่อนข้างลำบาก หนูขอขอบคุณบริษัทแจ๊กเจียฯ ที่มอบทุนการศึกษาและมอบโอกาสที่ดีให้กับชีวิตค่ะ”


สำหรับ ‘โครงการส่งน้องจบป.ตรี’ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่เรียนดีมีความมุ่งมั่นในการเรียนหนังสือแต่ขาดทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันมีเด็กที่ได้รับทุนทั้งหมด 233 คน