หน้าหลัก

3 สิงหาคม 2561

‘ธนาคารกรุงไทย’ ร่วมมอบอนาคตให้เด็กไทย (Read in English)


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารฯ ได้ร่วมกันบริจาคในโครงการ ‘กรุงไทยช่วยเด็กไทย ได้อนาคต’เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปีของธนาคารฯ ให้แก่ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตฯ เมื่อเร็วๆ นี้


ทั้งนี้โครงการ ‘กรุงไทยช่วยเด็กไทย ได้อนาคต’ ของธนาคารกรุงไทยได้ช่วยเหลือเด็กยากไร้จำนวน 13 คน ในโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่องกว่า 16 ปี