หน้าหลัก

11 พฤศจิกายน 2562

เรียนๆ เล่นๆ ภาษาไทยพาสนุกที่โรงเรียนบ้านโคกยาง (Read in English)


เมื่อ โรงเรียนบ้านโคกยาง นำการสอนแบบเรียนปนเล่นซึ่งเป็นวิถีทางแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับเด็ก มาผนวกกับความตระหนักที่ต้องให้เด็กไทยได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยดีที่สุด เมษา นักเรียนชั้น ป.1 จึงพูดด้วยรอยยิ้มกว้างในชั่วโมงเรียนภาษาไทยว่า “สนุกค่ะ”


“ภาษาไทยสำคัญค่ะ ต้องให้เด็กเรียนสนุก เพราะเค้าต้องอ่านออกเขียนได้” เสียงพูดย้ำของ ครูผกามาศ กล่อมเกลี้ยง ครูประจำชั้น ป.1


ทำให้เป็นเรื่องธรรมดาหากมาที่โรงเรียนบ้านโคกยางแล้วเห็นนักเรียนในชั้นเรียนของครูผกามาศเล่นรีรีข้าวสารเพลงพื้นบ้านของเด็กไทยในสมัยก่อนในวิชาภาษาไทยพร้อมส่งเสียงหัวเราะ หรือในบางชั่งโมงจะพากันร้องเพลงอย่างสนุกสนานเกี่ยวกับสระไทยหรือพยัญชนะไทยก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนที่ใช้สื่อจากการสนับสนุนของ โครงการพัฒนาฯ ตะกั่วป่า มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


“เดิมโรงเรียนเคยใช้สื่อค่ะ แต่ไม่หลากหลาย ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ มูลนิธิศุภนิมิตฯ พาครูจากหลายโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งเราได้รวมกันเป็นเครือข่ายไปอบรมการผลิตสื่อ แล้วให้วัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อทำให้เราสามารถทำสื่อเองได้” ครูผกามาศเล่าความเป็นมา


ครูผกามาศจะให้นักเรียนมีส่วนช่วยคนละไม้คนละมือในการทำสื่อการเรียนการสอน ทำให้เด็กๆ มีความภูมิใจทุกครั้งที่เห็นผลงานของตัวเองถูกนำไปใช้ จึงเทใจให้กับสิ่งที่ครูสอนไปเต็มๆ


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“วันนี้ครูสอนเรื่องสระเอียค่ะก็จะร้องเพลงเกี่ยวกับสระเอียก่อน จากนั้นจะเอาสื่อมาใช้ประกอบการเรียนการสอน แล้วก็จะแจกใบงานให้นักเรียนทำ อย่างวันนี้เรียนเรื่องสระเอียใช่ไหมคะ ก็จะให้นักเรียนคิดคำที่สะกดด้วยสระเอียแล้วเขียนลงในใบงาน ถ้าชั่วโมงไหนไม่มีใบงานแจกก็จะทำในแบบฝึกหัดหนังสือเรียนค่ะ” ครูผกามาศอธิบายขั้นตอนการเรียนการสอน แล้วพูดต่อด้วยรอยยิ้มว่า “การเรียนการสอนแบบนี้ได้พัฒนาความคิดเด็กค่ะ ช่วยให้เค้าเรียนรู้ง่ายขึ้น แล้วเค้าสามารถจะนำไปต่อยอดทำให้เรียนรู้สระที่ยากๆ ได้ง่ายขึ้นค่ะ”


เมื่อเรียนสนุกไม่เครียด นักเรียน 10 คนจาก 12 คนในชั้นเรียน ป.1 ของครูผกามาศจึงสามารถอ่านภาษาไทยได้ในเกณฑ์ดี ทำให้ครูผกามาศยิ้มกว้างเมื่อพูดว่า “เราซึ่งเป็นครูเห็นเด็กมีพัฒนาการดีก็ย่อมดีใจเป็นธรรมดาค่ะ”