หน้าหลัก

17 กรกฎาคม 2561

ฟังเสียงหัวใจหุ้นส่วน (Read in English)


“มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำสิ่งดีๆ ให้ชุมชนมากมาย โดยเฉพาะอาหารมื้อเช้ามีประโยชน์ต่อชุมชนมากค่ะ ทางคณะกรรมการของชุมชน ผู้ปกครองทุกคนเห็นความสำคัญของอาหารเช้ามากขึ้น และเด็กๆ ในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ขาดโอกาสรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์เหมาะสมกับวัยตรงตามความต้องการของร่างกายที่เด็กควรได้รับ ได้ทานอาหารเช้าอิ่มแปล้เติมพัฒนาการครบถ้วนกันทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะ และคิดว่าผู้บริจาคในโครงการนี้ฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คงภูมิใจที่ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อเด็กคนหนึ่ง” นางสาวอรชพร ทองอ่อน ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ศพด.)บ้านแม่กลองคี พูดจากใจและประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานพัฒนาเด็กกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ


การศึกษาและสุขภาพอนามัยเป็นภารกิจสองเรื่องสำคัญเร่งด่วนของโครงการพัฒนาฯ อุ้มผาง จังหวัดตาก ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านแม่กลองคี ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนห่างไกลความเจริญที่ต้องให้เข้ารับการสนับสนุนอาหารมื้อเช้าสำหรับเด็กเล็ก เด็กที่นี่พ่อแม่ยากจน อาหารที่เด็กได้ทานจึงเป็นอาหารของผู้ใหญ่คือน้ำพริกพริกป่น ผักต้มเท่าที่ในครอบครัวสามารถหาวัตถุดิบมาทำอาหารได้ จึงไม่แปลกใจเลยที่เด็กตัวเล็กแคระแกร็นกว่าเด็กในวัยเดียวกัน ครูอรชพร พูดต่อว่า “ตั้งแต่มีโครงการนี้เข้ามาในศพด.บ้านแม่กลองคี ผู้ปกครองรีบกระวีกระวาดมาส่งเด็กๆ แต่เช้าให้ทันกินอาหารเช้าที่นี่ ทุกเช้าๆ เมื่อเด็กได้รับประทานอาหารค่อยๆ เติมเต็มส่วนที่ขาดไปทำให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือเด็กตัวโตขึ้น น้ำหนักและส่วนสูงมากขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสมาธิ สนใจการเรียนมากขึ้น” ครูอรชพร ยิ้มสุขใจที่ได้แบ่งปันเรื่องงานพัฒนา


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo