หน้าหลัก

11 กรกฎาคม 2562

น้อง “ชานนท์” พัฒนาการสมวัย ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง (Read in English)


ครูอารีย์ ศรีปิยเผ่า ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เธอมาถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา ตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อดูแลการทำอาหารมื้อเช้าเมนูอร่อยครบห้าหมู่ให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอายุสองขวบถึงสี่ขวบจำนวน 55 คนของศูนย์พัฒนาเด็กแห่งนี้


“ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง เป็นของมีค่า อย่ากินทิ้งขว้าง” เด็กๆ ร่วมกันร้องเพลงที่มีเนื้อหาแสดงคุณค่าของข้าวปลาอาหารว่าเป็นของหายาก ก่อนลงมือรับประทานอาหารมื้อเช้าอย่างเอร็ดอร่อย เมนูอาหารเช้าวันนี้เป็นต้มจืดฟักเขียวกับน่องไก่ ทานกับข้าวสวยหุงสุกใหม่ เสิร์ฟมาในถาดหลุม ส่วนผลไม้เป็นส้มสด และปิดท้ายด้วยนมยูเอชทีคนละหนึ่งกล่อง นี่เป็นอาหารมื้อแรกของวันใหม่สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชนบนยอดดอยสูงซึ่งอยู่ห่างไกลกว่าความเจริญจะเอื้อมถึง


“ชานนท์” ทานอาหารของเขาอย่างเอร็ดอร่อยและมีความสุข รสชาติของอาหารเช้าอร่อยถูกปากจนเด็กชายร้องขอให้คุณครูช่วยตักเพิ่มให้อีก


ครูอารีย์ของเด็กๆ ที่นี่เล่าเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นจาก โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ซึ่งรับสนับสนุนจาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ดำเนินงานในพื้นที่ โครงการพัฒนาฯ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “เมื่อก่อนเด็กๆ มาเรียน ไม่ได้ทานอาหารเช้าจากที่บ้าน ผู้ปกครองมีลูกหลายคน ไม่มีทั้งเงินที่จะจัดซื้อข้าวปลาให้ลูก และต้องเร่งรีบไปทำไร่ ตอนนี้เด็กทานอาหารเช้าที่นี่ ทานได้มาก โภชนาการดีขึ้น อย่างน้องชานนท์ เข้าเรียนตอนสองขวบ น้ำหนักน้อย เราติดตามวัดผลพบว่า ตอนนี้น้องสี่ขวบแล้ว มีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น พัฒนาการดีขึ้นสมวัย”


นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเตรียมอาหารมื้อเช้าที่ครบคุณค่าทางโภชนาการ โดยมุ่งเน้นการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาปรุงเป็นอาหารที่มีประโยชน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและอนามัยให้แก่เด็กๆ แล้ว โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มยังได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้การจัดการด้านอาหารและโภชนาการให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และทุกภาคส่วนในชุมชน สร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยด้วย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ได้ดำเนินการรอบรมเรื่องอาหารที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องให้เด็กทานครบห้าหมู่เพิ่มเติมด้วย ส่งผลให้ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กฯ บ้านยางเปา และศูนย์พัฒนาเด็กอีกหลายๆ แห่ง เห็นความสำคัญเรื่องอาหารของลูก และมีส่วนร่วมนำข้าวสาร บางทีก็เป็นผัก ผลไม้ที่ปลูกเองมาสมทบทำอาหารเช้าให้เด็กๆ ทานกัน


ครูอารีย์ พูดความรู้สึกเมื่อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ ว่า “ดีใจ เด็กมีภาวะโภชนาการดีขึ้นและมาเรียนแต่เช้า น้องชานนท์มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส มีสมาธิพร้อมเรียนรู้และทำกิจกรรมได้ดี โครงการฯ นี้ดีมาก เด็กได้ทานอาหารครบห้าหมู่ ดื่มน้ำสะอาด ได้เรียนเล่นและมีพัฒนาการดีขึ้นทุกด้าน ขอเป็นตัวแทนผู้ปกครองเด็ก ขอบคุณมากๆ อีกครั้งกับน้ำใจของท่านที่ให้ความสุขแก่เด็กๆ เสมอมา” ครูอารีย์ พูดพร้อมรอยยิ้ม


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“รู้สึกดีใจมากที่ลูกได้ทานอาหารเช้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ลูกทานกับเพื่อนๆ ทานได้มากและอาหารเช้าที่นี่ดีกว่าที่บ้านเยอะ สังเกตว่าลูกทานผักและผลไม้ได้ทุกอย่าง อ้วนท้วนแข็งแรงขึ้น” ปราณี แม่ของน้องชานนท์ หัวเราะอย่างมีความสุข


โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม เป็นโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน โครงการรากฐานแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (Learning Root Plus) ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย เพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนในชุมชนและสังคมไทยมีส่วนร่วมมือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา 3 ด้านหลักคือ การเรียนรู้และทักษะชีวิต สุขภาพและโภชนาการ และการปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย


โครงการรากฐานแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย มีเป้าหมายหลักส่งเสริมเด็กปฐมวัย 3-6 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัยอย่างครบถ้วนทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ผ่านกลุ่มครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองให้ได้รับการสนับสนุนความรู้ด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โภชนาการและสุขอนามัยเพื่อดูแลเด็กปฐมวัยได้ดีขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลสามารถเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารมื้อเช้าสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นมื้อเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งจะบำรุงทั้งร่างกายและสมอง ช่วยให้เด็กๆ พร้อมสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ของวัน มื้ออาหารเช้าเพื่อการเริ่มต้นวันนี้ ช่วยแบ่งเบาภาระให้หลายครอบครัวที่ไม่มีรายได้พอ และจัดเตรียมอาหารที่มีโภชนาการบำรุงสมองสำหรับลูก