หน้าหลัก

30 เมษายน 2562

ลูกประคบสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย ทักษะใหม่ของน้องเมจิ (Read in English)


“ลูกประคบสมุนไพร” ของน้องเมจิและเพื่อนๆ เป็นที่ถูกอกถูกใจคนวัยเก๋า ที่มาเที่ยวชมงานออกร้านของโรงเรียนบ้านแพะในงานกาชาดประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ พากันแวะนวดแผนไทย และซื้อลูกประคบสมุนไพรติดไม้ติดมือกลับบ้านให้ลูกหลานนำมานวดเพื่อแก้อาการปวดเมื่อยร่างกาย


เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กนักเรียนเกิดปัญญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งปลูกฝังเด็กๆ ให้มีความภูมิใจในวัฒนธรรมและคุณค่าของความเป็นไทย การส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจการแพทย์แผนไทย ทั้งสมุนไพร ยาตำรับไทย รวมถึงการนวดบำบัด ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งของตนเอง และของคนอื่นๆ ในชุมชน อันจะเป็นการร่วมกันสร้างสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงได้สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพแก่เยาวชนในโครงการอุปการะเด็ก ที่นำเอาการสืบสานภูมิปัญญาด้านศาสตร์แพทย์แผนไทยนวดบำบัด และส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชของไทย รวมทั้งการแปรรูปสมุนไพรสู่การพึ่งตนเอง นอกจากจะเป็นการเติมทักษะให้เยาวชนได้รู้ รัก ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยแล้ว ยังจะเป็นการพัฒนาให้เด็กๆ เกิดแนวทางชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้เป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตัวได้อีกด้วย ที่สำคัญยังจะเป็นการช่วยเติมเต็มสุขภาวะแก่คนในชุมชนให้เกิดความอยู่ดีมีสุขไปพร้อมๆ กัน


น้องเมจิ – ด.ญ.รัตนา นักเรียนชั้น ม.2 หนึ่งในเด็กในโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ พื้นที่โครงการพัฒนาฯ ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ที่ได้ร่วมเรียนรู้ทักษะอาชีพแพทย์แผนไทยนวดบำบัด และการแปรรูปสมุนไพรสู่การพึ่งตนเอง ยิ้มแย้มพูดว่า “หนูเอาลูกประคบที่ทำเองกลับบ้านไปอวดพ่อแม่ และลองใช้ประคบขาที่ปวดของแม่ แม่หลับสบาย หนูดีใจได้เห็นแม่ยิ้มแล้วบอกว่าหายปวดเป็นปลิดทิ้งเลย”


หลังจากอบรมความรู้และให้เด็กๆ ได้ลองฝึก ลองทำจนเกิดความชำนาญ ถึงเวลานำความรู้มาแปรเปลี่ยนให้เกิดเป็นรายได้ โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้สนับสนุนให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนรวมกลุ่มกันเป็นชมรม ที่โรงเรียนของน้องเมจิก็ได้ตั้งชมรมขึ้นด้วยเช่นกัน ในชื่อว่า ชมรมแพทย์แผนไทย เริ่มกิจกรรมเมื่อปี 2560 โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ทองแสนขันธ์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิต และสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะอาชีพระหว่างเรียน


ครูปราณี ปิ่นนาค (ครูเอม) เล่าว่าสองปีที่แล้วได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียน และฝึกทำลูกประคบสมุนไพร โดยนำไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ มะกรูด ที่ปลูกในโรงเรียนและที่บ้านเด็กนักเรียนมาทดลองฝึกทำ และทำเรื่อยมา ส่วนการจำหน่ายลูกประคบ ครูจะแบ่งสรรรายได้ให้น้องเมจิ และเพื่อนๆ ที่ทำกิจกรรม คนละ 2 บาทต่อ 1 ลูก และรับเงินปันผลรายปีเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา


เด็กๆ สนุกที่ได้เรียนรู้เรื่องการแพทย์แผนไทย ครูเอมเคยถามว่าใครอยากเป็นแพทย์แผนไทยเมื่อโตขึ้น เด็กนักเรียนพากันยกมือกว่าครึ่ง นอกจากนี้เด็กนักเรียนยังได้ฝึกประสบการณ์จริง และมีทักษะชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันแล้ว แพทย์แผนไทยยังเป็นอาชีพที่ทรงคุณค่าต่อชุมชนให้เด็กๆ เลือกทำได้ในอนาคตอีกด้วย


“เด็กได้รู้จักสมุนไพรในครัว และเรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพรใกล้ตัว รู้วิธีนำมาใช้ประโยชน์ ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนได้มีโครงการดีๆ สร้างรายได้ระหว่างเรียน และเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็ก โครงการนี้ได้จุดประกายให้เด็กได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต” ครูเอมพูดถึงแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่าเด็กนักเรียนกำลังคิดว่าจะแปลงร่างลูกประคบให้เป็นถุงหอมเพื่อช่วยผ่อนคลายและนอนหลับสบาย อาจจะทำในรูปแบบของชำร่วย และของใช้อเนกประสงค์ เช่น ใช้วางในห้องนอน ห้องรับแขก และห้องสุขาเพื่อให้มีกลิ่นหอมสดชื่น


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“ขอบคุณท่านผู้อุปการะและมูลนิธิศุภนิมิตฯ หนูดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมฯ นี้ ในระหว่างเรียน มีส่วนแบ่งรายได้ หนูแบ่งเป็นค่าขนมส่วนหนึ่ง ประหยัดเก็บใส่ออมสิน เวลาต้องซื้ออุปกรณ์ทำรายงาน ไม่ต้องรบกวนเงินพ่อแม่ ” น้องเมจิ พูดเจื้อยแจ้ว


ลูกประคบสมุนไพร ทำเองก็ง่าย ประหยัด เป็นมิตรกับสุขภาพ ช่วยบำบัดอาการปวดเมื่อยได้ในราคาย่อมเยา อย่างนี้ต้องกดไลค์ให้กับน้องเมจิ เยาวชนคนเก่งของเราเลย ว่าไหมคะ