หน้าหลัก

14 มกราคม 2562

บ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรีฯ สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิตฯ (Read in English)


คุณนิรันดร์ ลิ้มกิตติ (เสื้อสีส้ม) ผู้จัดการแผนกการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมรับมอบเงินจากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “คนเหล็กมินิมาธอน 2018” ซึ่ง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ได้ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก จัดขึ้น ณ สเตเดียม วัน กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้


กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “คนเหล็กมินิมาธอน 2018” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการสนับสนุนของสปอนเซอร์ การจำหน่ายเสื้อ และค่าสมัครของนักวิ่ง (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศล หน่วยงาน สถาบันการศึกษา จำนวน 25 แห่ง นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในการพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างแข็งแกร่ง โดยกิจกรรมครั้งนี้มียอดเงินที่ได้รับทั้งจากการสนับสนุนของสปอนเซอร์ การจำหน่ายเสื้อ และค่าสมัครของนักวิ่ง รวมทั้งสิ้น 2,600,000 บาท ซึ่งในส่วนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำเงินที่ได้รับครั้งนี้ไปดำเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศต่อไป


Full Photo

Full Photo

Full Photo