หน้าหลัก

2 เมษายน 2562

นัฐจรินทร์ ผู้ช่วยพยาบาลผู้ไม่หยุดส่งต่อความรัก (Read in English)


เป็นความจริงที่ว่าประเทศเรามีเยาวชนคนเก่ง และรู้คิดอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ใช่เพราะเป็นเยาวชนขาดโอกาส แต่มุมมองที่ไม่ “เด็ก” ของเยาวชนอายุ 21 ปี ที่ได้ติดตามแม่ศึกษาความเป็นไปของสังคมหมู่บ้านทุกๆ ด้านอย่างเอาจริงเอาจัง และลงมือเคลื่อนไหวในเรื่องที่เด็กพึงมีสิทธิ์มีเสียงต่างหากที่ทำให้ ‘เสียง’ ของ ฝน เป็นที่ยอมรับในหลายๆ เวทีทั้งในโรงเรียนและชุมชน


นอกเหนือไปจากประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาลประจำอยู่ที่โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกแล้ว ฝน หรือ นัฐจรินทร์ ยังเป็นแกนนำเยาวชนมูลนิธิศุภนิมิตฯ ของหมู่บ้านนาเปอะ มีบทบาทร่วมกับผู้ใหญ่ทำงานด้านพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของเด็กและผู้สูงอายุ การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กนักเรียน ทั้งหมดนี้เธอบอกว่าถึงไม่ได้เรียนหนังสือสูงๆ ก็สามารถทำได้


“เด็กอื่นอาจจะอายที่มีพ่อแม่เป็นเกษตรกร แต่ฝนไม่อาย ภูมิใจด้วยที่ท่านใช้น้ำพักน้ำแรงทำงานสุจริตเลี้ยงดูฝนมาจนโต อะไรที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านได้ฝนจะทำเป็นอันดับแรก เราต้องรู้ว่าความสุขของเราคืออะไร และฝนชอบที่ตัวเองเป็นผู้ช่วยพยาบาล”


ฝนได้ยินชื่อ โครงการอุปการะเด็ก เป็นครั้งแรกจากครูประจำชั้น เมื่อตอนเรียนอยู่ชั้นประถม 4 และได้รู้จักกับ คุณมยุรฉัตร ผู้อุปการะของฝนซึ่งเป็นผู้ยื่นมือเข้ามาอุปการะช่วยเหลือจะส่งเสียให้เรียนหนังสือ แต่พอจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 พ่อแม่หย่าขาดกัน แรกๆ ฝนก็ไม่คิดจะเรียนต่ออย่างเด็กคนอื่น ส่วนหนึ่งเพราะห่วงแม่ แม่บอกว่าลูกต้องคิดถึงตัวเองให้มาก แม่อยู่ได้ ฝนบอกว่าถ้าเธอไปเรียนต่อก็เหมือนคนเห็นแก่ตัว เพราะแม่ต้องทำงานหนักมากขึ้น สุดท้ายฝนเปลี่ยนใจและได้เขียนเรียงความขอทุนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการ “ส่งน้องจบ ป.ตรี” เธอเลือกเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาล เพราะจบแล้วมีงานทำทันที แต่ฝนก็ตั้งใจจะเรียนต่อปริญญาตรี สาขาพยาบาล เพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคต


“รู้สึกดีใจที่ได้มีอุปกรณ์การเรียนไว้ใช้ หากไม่ได้รับการอุปการะต้องลำบากมาก คงต้องออกจากการเรียน หรือคงต้องกู้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายการเรียน ทุนการศึกษาที่ได้รับช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ได้มากโดยเฉพาะค่าเทอม ค่าใช้จ่ายประจำวันในการเรียนหนังสือจนจบ” ฝนพูดถึงประโยชน์ของทุนการศึกษาว่าทำให้เธอมีโอกาสเรียนในระดับที่สูงขึ้น


ฝน ในวัย 21 ปี เรียนจบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลนครน่าน สาขาผู้ช่วยพยาบาล (Certificate of Nurse Assistant ) ปีการศึกษา 2558 หลังเรียนจบได้ไปทำงานที่โรงพยาบาลมเหสักข์ กรุงเทพฯ เป็นเวลาสองปี และเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว ฝนเริ่มทำงานที่บ้านเกิดของเธอในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ประจำโรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เธอทำงานด้วยความสุขเพราะรักในงานที่ทำ เนื่องจากฝนชอบช่วยเหลือดูแลคนป่วย เธอทำหน้าที่ส่งต่อความรักซึ่งครั้งหนึ่งเธอได้รับอย่างเต็มเปี่ยมจากคุณมยุรฉัตร ผู้อุปการะฯ ส่งต่อมอบให้แก่ผู้ป่วย ญาติคนไข้ ตลอดจนหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เธอพบ


ชีวิตในวันนี้ของฝนมีความสุข ภาคภูมิใจที่ได้ทำงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และยังเป็นงานที่มีเกียรติ สิบปีที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำให้เธอได้ใช้ความรู้ที่เรียนจบมาทำประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้อื่น


“ขอบคุณผู้อุปการะค่ะที่ให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวตลอด 10 ปี ลูกสาวได้เรียนหนังสือและมีความสุขมาก” นางเบาะ แม่ของฝน พูดพร้อมรอยยิ้ม


ฝนเป็นเด็กในโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นเด็กรุ่นแรกในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนา ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ปัจจุบันฝนเรียนจบและมีงานทำ แม่ของฝนเป็นคณะกรรมการโครงการฯ ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนและนำส่งความช่วยเหลือที่ได้รับมอบจากผู้อุปการะสู่เด็กคนอื่นของโครงการฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชน สิ่งที่แม่ของฝนทำในฐานะคณะกรรมการโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจกับพ่อแม่ของเด็กรวมถึงกับตัวเด็กๆ เอง ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อไม่ให้พ่อแม่ของเด็ก หรือตัวเด็กเองถอดใจยอมแพ้ความยากลำบากในชีวิตจนต้องเลิกเรียนกลางคัน นอกจากนั้น ฝนและแม่ยังมีบทบาทสำคัญร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กทั้งในหมู่บ้าน ในโรงเรียน และในชุมชน รวมถึงการร่วมเป็นอาสาสมัครส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กในโครงการอุปการะเด็ก และเด็กอื่นๆ ในชุมชนอีกด้วย “ฝนและแม่อยากตอบแทนความช่วยเหลือที่เคยได้รับมาจากผู้อุปการะค่ะ ฝนกับแม่ให้ความสำคัญกับการช่วยให้เด็กๆ รู้จักเพื่อนที่ดี และไม่ไปข้อแวะกับยาเสพติดค่ะ ฝนว่าเรื่องนี้เราทุกคนต้องช่วยกันปลูกฝังให้กับเด็กๆ ค่ะ” ฝนกล่าวในตอนท้าย