หน้าหลัก

14 สิงหาคม 2561

‘ณัฐธิดา’ เยาวชนหัวใจจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด (Read in English)


'ณัฐธิดา' หรือ 'น้องเบนซ์' วัย 15 ปี แม้จะกำลังศึกษาอยู่เพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่เด็กสาวชาวไทยเชื้อสายมอญคนนี้กลับมีคำพูดที่ฉะฉาน ใบหน้ามีรอยยิ้มที่สดใสตามวัย ในดวงตาของเธอฉายแววมั่นใจ และเต็มไปด้วยพลังแห่งความสร้างสรรค์


ณัฐธิดาเติบโตที่ อ.สังขละบุรี ในครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อ แม่ ณัฐธิดา และน้องสาวอีก 1 คน แม้จะยากจน แต่ครอบครัวของณัฐธิดาก็อบอุ่น พ่อและแม่พากเพียรทำงานทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงลูกๆ และการได้เป็นเด็กใน “โครงการอุปการะเด็ก” ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่มีผู้อุปการะคอยเมตตาแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเธอและครอบครัวอีกทางหนึ่ง ทำให้เด็กหญิงเติบโตขึ้นมาโดยได้รับโอกาสทางการศึกษา และโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ค่อยๆ เปลี่ยนเด็กหญิงขี้อาย สู่เด็กสาวที่กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในที่สุด


“หนูได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมหลายอย่างที่พี่ๆ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดขึ้น เช่น กิจกรรมพี่สอนน้อง หนูได้ทั้งความรู้ ได้พัฒนาความเป็นผู้นำ เรียนรู้เทคนิคการสอนน้องๆ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการอยากเรียนวิชาภาษาไทย ทำให้หนูกล้าแสดงออก และสามารถนำความรู้ไปช่วยสอนน้องๆ ให้อ่านออกเขียนได้ ซึ่่งโรงเรียนที่หนูอยู่เด็กๆ ชั้นประถมหลายคนอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องค่ะ หนูยังได้อบรมความรู้เรื่องเพศเชิงบวกและอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น และยังได้รับการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำสำหรับเยาวชนด้วย หนูนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน และรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ที่ได้ไปอบรมมาเป็นแกนนำเยาวชนทำกิจกรรมในโรงเรียน ทั้งการถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน และทำกิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ด้วย แต่กว่าหนูจะกล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างนี้ ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะ แรกๆ หนูอายมากเลยค่ะ (หัวเราะ) แต่พี่ๆ ก็ช่วยฝึกจนหนูมีความมั่นใจมากขึ้น” ณัฐธิดา เล่าอย่างภูมิใจ


ความมั่นใจและการกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ที่ณัฐธิดาได้รับการเติมเต็ม นำพาณัฐธิดาสู่การทำกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ ทั้งเป็นสมาชิกสภานักเรียน ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ในโรงเรียน และในชุมชนรอบๆ โรงเรียน จนทำให้ สภานักเรียนของโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม โรงเรียนที่ณัฐธิดาศึกษาอยู่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นความภูมิใจของณัฐธิดา คือ การร่วมเป็นสมาชิก "โครงการจิตอาสาพาทำดี โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม" ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 12 โครงการต้นแบบจากโครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ 8 ที่มีกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาจากทั้วประเทศส่งเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 346 โครงการ


"หนูต้องขอบคุณผู้อุปการะมากๆ เลยค่ะ ความเมตตาจากผู้อุปการะช่วยสร้างโอกาสที่สดใสให้กับหนู ทำให้หนูและเพื่อนๆ ได้รับความรู้จากกิจกรรมต่างๆ ที่พี่ๆ มูลนิศุภนิมิตฯ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาตัวเอง หนูจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่ออนาคตของหนูและพัฒนาบ้านเกิดของหนูต่อไปค่ะ" ณัฐธิดา ยิ้มกว้าง