หน้าหลัก

28 สิงหาคม 2562

ล่องอมก๋อย มอบความรัก แบ่งปันความรู้ ให้กับเด็กนักเรียนในความอุปการะ (Read in English)


ทริปล่องอมก๋อย ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ได้เป็นตัวแทนนำความรักจากผู้อุปการะและผู้บริจาคเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องนอน ผ้าห่ม และหนังสือเสริมความรู้ให้กับนักเรียนในความอุปการะจากโรงเรียนทั้ง 12 แห่งที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนรวม 320 คน โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกันส่งมอบ ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย


“เรามุ่งมั่นที่จะทำงานพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชนให้ได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในทุกด้าน เราจะร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการดูแลอย่างดี มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” ดร.สราวุธ กล่าว


ความพิเศษของการเดินทางมอบปัจจัยการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในครั้งนี้ ยังพ่วงการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานกรุงเทพฯ ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ และสัมผัสความอิ่มเอมใจของการทำงานเพื่อเด็กยากไร้ด้อยโอกาส ในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อีกด้วย


น้องไหม-นิชาภัทร เจ้าหน้าที่การเงิน มูลนิธิศุภนิมิตฯ บอกสิ่งที่ได้เห็นและได้รับประโยชน์ในการลงพื้นที่ครั้งนี้พร้อมรอยยิ้มว่า “ตื่นเต้นมากๆ ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เลยค่ะ ดีใจที่ได้รับโอกาสไปลงพื้นที่โครงการ ได้เห็นการทำงานของพี่ๆ ที่ทำงานในพื้นที่ว่ามันไม่ง่ายเลย ทุกอย่างต้องใช้ใจในการทำงาน เห็นผลงานของโครงการที่เราสนับสนุนว่ามันดีมากต่อเด็กในพื้นที่ ทำให้มีกำลังใจในการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ดีมากขึ้นค่ะ”


ในตอนบ่าย คณะผู้บริหารฯ ได้เดินทางจากอำเภอไปยัง โรงเรียนบ้านสบลาน ตำบลยางเปียง เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องนอน ผ้าห่ม และหนังสือเสริมความรู้ให้กับเด็กนักเรียนในอุปการะที่เรียนอยู่ที่นั่น โรงเรียนบ้านสบลาน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ระยะทางจากตัวอำเภอเพียง 30 กม. ต้องใช้เวลาวิ่งโขยกเขยก หัวสั่นหัวคลอนไปตามๆ กัน บนรถขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นเวลา 2 ชั่วโมง นอกเหนือจากกิจกรรมมอบปัจจัยการศึกษาแล้ว คณะผู้บริหารฯ ยังได้ชมการสาธิตกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนของเด็กปฐมวัย ที่รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ และดำเนินการเข้ามาเป็นปีที่ 3 แล้ว


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่เข้ามาช่วยเหลือ เด็กเรียนทวิภาษาแล้ว เด็กมีความสุข สนุก ได้เรียนรู้ และเรียนดีขึ้น” นิภาพร เจริญศรีคีรีชัย ครูประจำชั้นอนุบาลสอง เป็นตัวแทนกล่าวคำขอบคุณน้ำใจที่เด็กๆ ในโรงเรียนได้รับจากผู้อุปการะ ที่มอบผ่านโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ น้ำใจที่ส่งถึงเด็กๆ ยังช่วยเพิ่มพูนทักษะ ศักยภาพในการสอน และเพิ่มความพร้อมให้กับโรงเรียนที่อยู่แสนห่างไกลที่เธอสอนอยู่ด้วย


โครงการอุปการะเด็ก พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ อมก๋อย ได้เข้ามาส่งเสริมพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ตั้งแต่ปี 2549 ดำเนินการภายใต้ 3 รูปแบบโครงการหลักได้แก่ โครงการความร่วมมือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ (LHH) โครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก (PYD) และโครงการอุปการะเด็กกับงานมีส่วนร่วมในชุมชน (CESP)