หน้าหลัก

18 ตุลาคม 2562

มูลนิธิไฟเซอร์ฯ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมมอบอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) (Read in English)


แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แต่ด้วยทำเลที่ตั้งที่แวดล้อมไปด้วยป่า บวกกับอยู่ห่างไกลจาก รพ.สวนผึ้ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ ที่ต้องใช้ระยะการเดินทางไป-กลับหลายสิบกิโลเมตร ทำให้ที่ผ่านมา โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) จำเป็นต้องสละห้องเรียนบางส่วนเพื่อใช้เป็นห้องสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ครู นักเรียน และคนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะยากจน


ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพของเด็กๆ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงการศึกษาของพวกเขา มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดสร้างอาคารศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน ขนาด 140 ตารางเมตร ประกอบด้วย เตียงคนไข้ 4 เตียง ยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) ผ่าน กิจกรรม “One Pfizer for Better Society ร่วมใจให้สังคม” และได้ทำพิธีเปิดพร้อมส่งมอบไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มร.เซลิม เซสกิน ประธานกรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ส่วนงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมส่งมอบ โดยมี นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ นายเปลว ปุริสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) เป็นผู้รับมอบ


มร.เซลิม เซสกิน ประธานกรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ให้เหตุผลถึงการสนับสนุนการสร้างศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนแห่งนี้ ว่าเนื่องจากในชุมชนมีเด็กด้อยโอกาสค่อนข้างมาก และคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชนชาติกะเหรี่ยง ซึ่งโอกาสการเข้าถึงด้านการศึกษาและสิทธิต่างๆ ที่รัฐสนับสนุนค่อนข้างน้อย จึงเป็นโอกาสที่ดีของไฟเซอร์ในการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือเด็กๆ และชุมชนแห่งนี้ โดยไฟเซอร์ตั้งใจสร้างศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมด้านสุขภาวะของคนในชุมชน ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุต่างๆ รวมถึงไฟเซอร์ยังได้มอบหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต (CPR) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนและคนในชุมชนอีกด้วย


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นายเปลว ปุริสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) เผยว่าโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในถิ่นห่างไกล จึงได้รับการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ ขณะที่ชุมชนก็อยู่ไกลจาก รพ.สวนผึ้ง ที่ต้องเดินทางไป-กลับกว่า 60 กิโลเมตร และผู้ปกครองส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงมีฐานะยากจน เวลาที่เด็กๆ เจ็บป่วยจึงไม่มีรถพาไปหาหมอ ทำให้ที่ผ่านมาโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องปรับห้องเรียนให้เป็นห้องปฐมพยาบาลโดยมีหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะนาวศรีมาช่วยตรวจรักษา แต่เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนมีแนวคิดที่จะแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ด้วยการเปิดรับเด็กอายุ 3 ปี เข้าเรียนในระดับอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับเด็ก จึงจำเป็นต้องใช้ห้องเรียนเพื่อทำการเรียนการสอน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณมูลนิธิไฟเซอร์ฯ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ได้สร้างศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนให้กับโรงเรียน ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากต่อครู นักเรียน และคนในชุมชน


ทั้งนี้ในวันดังกล่าวผู้บริหารมูลนิธิไฟเซอร์ฯ และพนักงานอาสาสมัครไฟเซอร์กว่า 100 คน ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ อาทิ เก็บไข่ไก่เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน และปลูกผัก ภายใต้โครงการเกษตรอาหารกลางวัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์ฯ รวมถึงทาสีลานกิจกรรมภายใต้หลักการ Brain Based Learning (BBL) อีกด้วย