หน้าหลัก

2 สิงหาคม 2561

ร่วมด้วยช่วยกัน สอนภาษาไทย สอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ (Read in English)


กัญญาณัฐ หรือ น้องการ์ตูน ทบทวนบทเรียนที่เธอได้เรียนรู้จากที่โรงเรียน โดยมียายของเด็กหญิงนั่งอยู่ข้างๆ ยิ้มอย่างมีความสุขกับความรู้ที่ค่อยๆ เพิ่มพูนในตัวหลานสาวตัวน้อยๆ “หนังสืออ่านง่าย อ่านสนุกค่ะ” น้องการ์ตูนบอก


ไม่ต่างไปจากครอบครัวยากจนอื่นๆ ในภาคอีสาน พ่อแม่ของน้องการ์ตูนจำต้องจากบ้านไปหางานทำในเมืองเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงปากท้อง ฝากลูกไว้ให้ตายายเลี้ยงดู นานๆ จึงจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันครบครอบครัว “บ้านยายทำนาค่ะ แต่ก็ไม่เคยพอกิน ไหนจะฝนแล้ง บางปีน้ำก็ท่วม ซ้ำราคาข้าวก็ยังตกต่ำมีปัญหาสารพัด พ่อแม่ของน้องการ์ตูนก็เลยต้องไปหางานทำในเมือง ฝากลูกให้ตายายเลี้ยง แต่เงินที่ส่งกลับมาก็ไม่ได้มากนัก ตายายเลยต้องช่วยหาเงินอีกแรง รับจ้างดำนา ถอนกล้า เกี่ยวข้าว และงานรับจ้างทั่วไปที่มีคนจ้าง เพื่อจะได้มีรายได้มาเป็นค่าข้าวค่าปลาให้หลานได้อิ่ม ได้มีค่าเรียนให้หลาน ยายอยากให้หลานเรียนสูงๆ จะได้ไม่ลำบากเหมือนยาย เหมือนพ่อแม่เขา” ยายนุช ยายของน้องการ์ตูนเล่า


ด้วยความเมตตาจากผู้อุปการะที่มอบให้กับน้องการ์ตูน ผ่าน “โครงการอุปการะเด็ก” ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ช่วยสร้างโอกาสด้านการศึกษาให้แก่น้องการ์ตูน และยังสนับสนุนปัจจัยการศึกษาที่จำเป็น ทั้งชุดนักเรียน กระเป๋า รวมถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้กับเด็กหญิงอีกด้วย “ขอบคุณมากๆ ค่ะ น้ำใจจากท่านช่วยเหลือยาย ช่วยเหลือหลานได้มากๆ เลยค่ะ” ยายนุชกล่าวขอบคุณ


โครงการอุปการะเด็กยังได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ โดยดำเนินงานทั้งที่โรงเรียน และที่บ้าน เพื่อให้ทุกๆ คนที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้แก่เด็ก


ครูที่โรงเรียนของน้องการ์ตูน และโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ โครงการพัฒนาฯ ภูสิงห์ ได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอนให้เด็กๆ สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ ต่อไป “ปีนี้ (2560) มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้สนับสนุนหนังสือ อ่านออกเขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ พัฒนาขึ้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนใช้เป็นหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยสอนเด็กๆ ในโรงเรียน มีทั้งหนังสือเรียน และชุดคู่มือการจัดการเรียนการสอนสามารถนำมาใช้จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ประถม 3 มีกิจกรรมสนุกๆ ทั้งการร้องเพลง การทำท่าทางประกอบเพลง นักเรียนจำเพลงที่ร้องได้ ก็จำตัวอักษร จำสระได้ เพราะมีสอดแทรกอยู่ในเนื้อเพลงด้วยค่ะ” ครูของน้องการ์ตูนเล่า


ยายของน้องการ์ตูนก็ได้ไปอบรม การพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้แก่เด็ก เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองร่วมดูแลและส่งเสริมการเรียนของลูกหลาน “ยายไปประชุมผู้ปกครองเด็ก เขาสอนยายว่าควรดูแลหลานอย่างไรตอนอยู่บ้าน ต้องคอยสอน คอยชวนเขาให้อ่านหนังสือ ให้เรียนหนังสือ และต้องคอยให้กำลังใจเขาด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูอย่างเดียว พ่อแม่ หรือปู่ย่าตายายก็ต้องช่วยกันด้วยค่ะ” ยายนุชบอก


Full Photo

Full Photo

Full Photo


ผลจากการร่วมกันส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน คือ น้องการ์ตูนและเด็กนักเรียนอื่นๆ มีพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ ตามวัย น้องการ์ตูนก็สามารถอ่านหนังสือออกและเขียนได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นประถม 1 ส่งผลให้น้องการ์ตูนมีผลการเรียนที่ดี


“หนูชอบอ่านหนังสือให้ยายฟังค่ะ หนูอยากเรียนให้เก่งๆ ยายจะได้รักหนูมากๆ ค่ะ” น้องการ์ตูนกล่าวตามประสาเด็ก