หน้าหลัก

25 กันยายน 2562

เติมเต็มความฝัน ‘ครูอุ้ม’ ครูวิทยาศาสตร์คนเก่งแห่งบ้านน้ำปุก (Read in English)


คนเราเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากัน บ้างก็เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมสนับสนุน บ้างก็เกิดมาในครอบครัวที่ไม่พร้อม แต่ถ้ามีความใฝ่ดีเป็นพลังขับเคลื่อน มีเป้าหมายชีวิตเป็นเส้นชัย และลงมือทำด้วยความเพียรเต็มกำลังความสามารถ ความไม่พร้อมก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ใหญ่เกินกว่าจะก้าวข้ามมันไปเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตสู่ความอยู่ดีมีสุข มีหลายตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าการมีเป้าหมาย และลงมือทำอย่างจริงจัง ที่สุดก็สามารถประสบความสำเร็จได้ ดังเช่น พิมพกานต์ เยาวชนหญิงจากจังหวัดพะเยา ที่ใฝ่ดีขยันเรียน จนสามารถเรียนจบครูและเป็นครูวิทยาศาสตร์ได้ตามที่หวัง


เมื่อสิบกว่าปีก่อน “อุ้ม” หรือ เด็กหญิงพิมพกานต์ เป็นเด็กยากจนจากหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลความเจริญของตำบลขุนควร พ่อแม่ของเธอทำเกษตรและรับจ้างทั่วไป ทั้งสองมีรายได้น้อยนิด แต่กลับมีรายจ่ายมากในการส่งอุ้มเรียนหนังสือในตัวเมือง ทำให้อุ้มเกือบไม่ได้เรียนต่อ


แต่เมื่อได้รับความเมตตาจากผู้อุปการะ ที่มอบความช่วยเหลือผ่าน โครงการอุปการะเด็ก ให้กับอุ้มตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นประถม ต่อเนื่องจนถึงชั้นมัธยมปลาย และสานต่อด้วย โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เพิ่มเติมความช่วยเหลือเพื่อส่งเด็กดีแต่ยากไร้ให้ได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี วันนี้ นางสาวพิมพกานต์ ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ตาม โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ได้ทำตามความฝันแต่วัยเยาว์คือเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนในบ้านเกิด


“ตอนเล็กๆ หนูจำได้ว่าหนูไม่มีชุดนักเรียนใส่ไปโรงเรียน” อุ้ม หญิงสาววัย 23 ปี รำลึกวันวานให้ฟัง เธอเกิดและเติบโตในหมู่บ้านน้ำปุก ที่อำเภอผาช้างน้อย จ.พะเยา อุ้มได้รับความเมตตาจากผู้อุปการะ และความเอาใจใส่จากพี่ๆ โครงการพัฒนาฯ ผาช้างน้อย เธอได้มีชุดนักเรียนใหม่ๆ ใส่ไปโรงเรียน มีอุปกรณ์การเรียน กระเป๋านักเรียน ค่าเทอม และได้เข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม อุ้มเป็นนักกีฬาเปตองของโรงเรียน รวมทั้งได้เป็นตัวแทนจังหวัดในการแข่งขันกีฬาเปตอง ช่วงเรียนมหาวิทยาลัย เธอเข้าร่วมชมรมพัฒนาท้องถิ่น และได้ไปออกค่ายอาสาประจำปีตลอดหลายปี อุ้มบอกว่าความช่วยเหลือต่างๆ ตลอดเวลานับสิบปีได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่มาก


อุ้มเล่าให้ฟังว่า “ตอนใกล้จบ ม.6 อยากเรียนต่อ แต่ครอบครัวมีปัญหาเรื่องเงินที่จะใช้ส่งหนูเรียนต่อมหาวิทยาลัย โชคดีที่หนูตั้งใจเรียนตลอดและมีผลการเรียนดี เลยได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ จนเรียนจบ ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ หนูอาจไม่ได้เรียนจบตามที่หวังไว้”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


วันแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดของอุ้ม คือวันที่เธอเรียนจบและได้กลับมารายงานตัวบรรจุเป็นครูพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นที่รัก อุ้มสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ในปี 2560 และเธอได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนบ้านร่องแมด จังหวัดพะเยาบ้านเกิดของเธอเอง “ที่นี่ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์อยู่มาก จึงอาสามาสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และเข้าใจกระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีขั้นตอน มีระเบียบแบบแผนโดยมีเหตุผล และหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ตามหลักวิชาการได้” ครูอุ้มเล่าความตั้งใจของตน


อุ้มบอกว่าเธออยากเป็นครูที่ดีขึ้น เพราะมีโอกาสได้มาเป็นครูจริงๆ แล้ว ก็อยากทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียน สิ่งที่จะช่วยให้เป็นครูที่ดีขึ้นซึ่งเธอวางแผนให้กับตนเอง คือจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มความเชี่ยวชาญในสายงานการสอน


“อุ้มขอขอบคุณท่านผู้อุปการะ ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ได้เข้ามาเติมเต็มความฝันและช่วยให้มีโอกาสได้มาเป็นครูจริงๆ ในวันนี้ และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ” ครูอุ้ม กล่าวขอบคุณด้วยรอยยิ้มจากใจ