หน้าหลัก

28 กุมภาพันธ์ 2562

“พิทักษ์พงษ์” เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน (Read in English)


“เดี๋ยวพอทำห้องน้ำเสร็จ ชาวบ้านที่นี่ก็ไม่ต้องเข้าไปถ่ายในป่าแล้วครับ” พิทักษ์พงษ์ กล่าวขณะเร่งมือเลื่อยไม้เพื่อทำโครงสร้างหลังคาห้องน้ำ วันนี้พิทักษ์พงษ์และเพื่อนๆ กลุ่มแกนนำเยาวชนอาสาฯ มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ แม่ฮ่องสอน เดินทางมาช่วยกันสร้างห้องส้วมให้กับหมู่บ้านเล็กๆ บนยอดดอยสูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ในวัย 19 ปี พิทักษ์พงษ์ ตระหนักดีถึงน้ำใจที่เขาได้รับจากผู้อุปการะที่มอบให้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เขายังเรียนอยู่ระดับประถมจนถึงวันนี้ วันที่เขาได้ศึกษาจนจบระดับ ปวส. จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน และกำลังจะก้าวสู่โลกแห่งการทำงานเพื่อมีรายได้ พึ่งพาตนเอง และอุ้มชูครอบครัวของเขาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงและความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา “ผมไม่รู้จะตอบแทนพระคุณของผู้อุปการะที่มอบให้ผมได้อย่างไร มันมีค่ามาก ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนสูงๆ ผมมีความรู้เป็นใบเบิกทางเพื่อหางานทำ งานที่มีรายได้ดีกว่างานรับจ้างในไร่อย่างที่พ่อแม่ผมทำ สิ่งเดียวที่ผมพอจะตอบแทนได้คือ ผมอาสาช่วยพี่ๆ โครงการช่วยกันทำงานพัฒนาชีวิตชาวบ้านที่ยังลำบากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับ” พิทักษ์พงษ์ เล่าถึงที่มาของการมาทำงานอาสาสร้างห้องน้ำให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลในวันนี้


“ก่อนที่เราจะมาลงมือสร้างห้องน้ำในวันนี้ พวกเราเคยมาที่หมู่บ้านนี้กับพี่ๆ โครงการหลายครั้งแล้วครับ พวกผมต้องมาคุยกับพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) ก่อนครับ พอพ่อหลวงอนุญาต พวกเราก็ต้องคุยกับชาวบ้านให้เข้าใจก่อนว่าทำไมถึงต้องถ่ายหนักเบาในห้องน้ำ ไม่ควรไปถ่ายในป่า แล้วก็สำรวจหาจุดที่เหมาะสำหรับสร้างห้องน้ำของชุมชน สำรวจว่าจะต้องต่อน้ำจากประปาภูเขามาใช้ในห้องน้ำได้อย่างไร จะได้มีน้ำทำความสะอาด ต้องมาที่หมู่บ้านนี้หลายครั้งเลยครับ ทุกครั้งที่มาก็จะมีพี่ๆ โครงการช่วยขับรถพามาครับ พี่ๆ ยังช่วยให้คำปรึกษา และช่วยให้ค่าซื้อไม้ ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ด้วย” นี่คือขั้นตอนการทำงานของพิทักษ์พงษ์และเพื่อนๆ กลุ่มแกนนำเยาวชนอาสาฯ ที่ได้รับการสั่งสมความรู้จากกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่เด็กๆ ได้เข้าร่วมในทุกๆ ปี


“พวกผมเป็นเด็กยากจน การที่มีพี่ๆ ช่วยสนับสนุน ช่วยให้พวกผมเรียนรู้ ทั้งการทำงานเป็นกลุ่ม กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าพูด และกล้าที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ แล้วยังมีกิจกรรมให้พวกผมได้แสดงออก ได้ลงมือทำ ได้แสดงพลังของเด็กๆ ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เลย ถ้าผมไม่ได้ความเมตตาจากผู้อุปการะ ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสแบบนี้หรือเปล่า” พิทักษ์พงษ์ เล่าระหว่างพักจากการสร้างห้องน้ำ


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“เดี๋ยววันนี้พอสร้างห้องน้ำเสร็จ ผมและเพื่อนๆ ก็ต้องมาที่หมู่บ้านนี้อีกครับ มาดูว่าต้องซ่อม หรือปรับปรุงห้องน้ำอะไรอีกมั้ย และมาช่วยชาวบ้านคุยเรื่องการดูแลห้องน้ำซึ่งเป็นของส่วนรวม ใช้กันหลายคนครับ” พิทักษ์พงษ์ เล่ากิจกรรมที่พวกเขาวางแผนจะทำหลังการจากสร้างห้องน้ำในวันนี้แล้วเสร็จ


“ผมภูมิใจมากๆ ที่เด็กยากจนอย่างผมได้มีส่วนทำประโยชน์ให้กับคนยากไร้อื่นๆ ครับ กิจกรรมพวกนี้ทำให้พวกเราได้มีเวทีในการแสดงออก และมีความกล้า พวกผมจะใช้พลังที่มีพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้นครับ” ประโยคสุดท้ายของพิทักษ์พงษ์ พร้อมๆ กับห้องน้ำใหม่ของหมู่บ้านที่พร้อมใช้งาน


จากเด็กชายเล็กๆ ที่เติบโตมาในครอบครัวยากจน ณ ดินแดนที่ถูกขนานนามว่า ‘เมืองสามหมอก’ ด้วยน้ำใจจากผู้อุปการะที่มอบให้กับเขาผ่าน ‘โครงการอุปการะเด็ก’ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตยากลำบากของพิทักษ์พงษ์สู่ความอยู่ดีมีสุข วันนี้เด็กชายเล็กๆ เมื่อวันวานได้เติบโตเป็นชายหนุ่มที่มีพร้อมทั้งความรู้ มีทักษะชีวิต และมีหัวใจที่เต็มไปด้วยจิตอาสา ซึ่งจะเป็นต้นทุนอันสำคัญนำพาชีวิตให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง เป็นกำลังคนรุ่นใหม่ที่สำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนและชาติบ้านเมืองต่อไป