หน้าหลัก

31 กรกฎาคม 2562

“น้องพลอย” แกนนำเยาวชนศุภนิมิตตำบลห้วยโรง กับภารกิจค่ายทักษะชีวิตเยาวชนต้านภัยยาเสพติด (Read in English)


เพราะตระหนักถึงภัยร้ายแรงจากยาเสพติด คณะกรรมการเด็กและเยาวชนศุภนิมิตตำบลห้วยโรง ซึ่งมีแกนนำเป็นเด็กใน โครงการอุปการะเด็ก ของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ ห้วยโรง จ.แพร่ จำนวน 9 คน ที่ทั้งหมดยังเป็นเพียงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ร่วมกันคิด วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายทักษะชีวิตเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด ส่งต่อความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในการอยู่ร่วมกัน พัฒนาความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ และให้ความรู้แก่เพื่อนเยาวชนในชุมชนเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงในเด็กและในครอบครัว


“เพราะเยาวชนที่ตำบลห้วยโรงของน้องมีความเสี่ยงจากภัยยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดต่างๆ และมีแหล่งมั่วสุมของเยาวชนอยู่ น้องอยากให้เพื่อนๆ และน้องๆ มีชีวิตที่ปลอดภัย มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด น้องก็เลยคิดว่าจะอบรมและให้ความรู้เพื่อนเยาวชนและรุ่นน้องว่าควรจะทำอย่างไรในการหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด วันนี้จะมีเพื่อนเยาวชนมาอบรมทั้งหมด 60 คนค่ะ พี่ๆ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ พาน้องไปหาคุณลุงตำรวจ เชิญมาให้ความรู้เรื่องภัยจากยาเสพติดในการอบรมครั้งนี้ด้วย แต่น้องยังไม่เก่งพอจะนำค่ายอบรมได้ตลอด 2 วัน ก็เลยไปชวนพี่ๆ กลุ่มเยาวชนคริสตจักรไทยเจริญธรรม ให้มาช่วยนำกระบวนการในการอบรมเพิ่มด้วยค่ะ” น.ส.ฐิติยา หรือ น้องพลอย เด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ พื้นที่โครงการพัฒนาฯ ห้วยโรง ในฐานะแกนนำเยาวชน เล่าที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


น้องพลอยยังเล่าถึงแผนกิจกรรมที่จะลงมือทำหลังจากการอบรมว่า “น้องจะมีการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ให้เพื่อนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เล่นกีฬา ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย เล่นกีฬามีประโยชน์กว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ”


น้องพลอยเล่าความรู้สึกถึงโอกาสที่ได้ลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ในฐานะแกนนำเยาวชน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผ่านความช่วยเหลือที่ได้รับมอบจากผู้อุปการะที่มอบน้ำใจให้กับน้องพลอยและเพื่อนๆ ว่า “คือประสบการณ์ใหม่ๆ ของน้องเลย โอกาสดีๆ แบบนี้ไม่ได้มีในทุกคน น้องรู้สึกว่าได้รับการพัฒนาศักยภาพ ได้รับการพัฒนาความเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก ซึ่งน้องรู้สึกว่าดีมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณผู้อุปการะของน้อง และผู้อุปการะของเพื่อนๆ มากค่ะ ที่ให้ความช่วยเหลือน้อง ทำให้น้องได้รับโอกาสในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้พัฒนาตนเองแบบนี้ ขอบคุณพี่ๆ ศุภนิมิตด้วยค่ะ ที่คอยดูแล แนะนำ และช่วยเหลือน้องและเพื่อนๆ ตลอดมาด้วยค่ะ”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


น้องพลอยฝากข้อคิดถึงเพื่อนๆ และน้องเยาวชนถึงพิษภัยจากยาเสพติดในตอนท้ายว่า “ยาเสพติดคือตัวที่ทำร้ายอนาคตของเรา ทำร้ายร่างกาย ทำร้ายเซลล์สมองของเรา มีโทษหลายอย่าง การที่เราจะมีอนาคตที่สวยงามและสดใส เราจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ยาเสพติดเป็นมารทำร้ายอนาคตของเรา น้องๆ ทุกคนควรหลีกเลี่ยง ยาเสพติดยังส่งผลเสียต่อชุมชน และต่อประเทศของเราอย่างมากด้วย”


กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ที่น้องพลอยและเพื่อนๆ คณะกรรมการเยาวชนตำบลห้วยโรงได้ลงมือทำนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน โครงการการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth Development) เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และเพื่อนๆ เยาวชนในชุมชน ให้เกิดความพร้อมสำหรับการเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยของมูลนิธิศุภนิมิตฯ