หน้าหลัก

17 มิถุนายน 2562

แกนนำเยาวชนร่วมสร้างสรรค์โครงการแก้ปัญหาถูกจุด ตรงประเด็น (Read in English)


คำว่า “โอกาส” นั้นสำคัญเสมอ โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนซึ่งถือเป็นวัยที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ขอเพียงมีเวทีให้พวกเขาได้แสดงออกและนำเสนอในสิ่งที่คิด ดังเช่นกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนต้นปัญญา” หัวข้อ “การส่งเสริมให้เกิดโครงการที่เยาวชนเป็นผู้ริเริ่มเอง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้รูปแบบ โครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth Development Plus: PYD+) ของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่ได้นำแกนนำเยาวชนกว่า 40 คน ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานสภาเยาวชนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามกว่า 40 คน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเยาวชนในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จากภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มาอบรมเสริมศักยภาพและฝึกภาคปฏิบัติการเขียนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ รวมถึงเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังเสียงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก


“โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่หยุดใช้ยาเสพติด ค่ะ” ศิริพร หรือ อิ๋ว ตัวแทนเยาวชนจากโครงการพัฒนาฯ หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เฉลยถึงโครงการที่ตนคิดขึ้นโดยมีที่มาจากปัญหาจริงที่เกิดในพื้นที่ที่เจ้าตัวอาศัยอยู่ ก่อนจะเล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ว่า


“พี่ๆ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะให้เราคิดว่าปัญหาของชุมชนที่เราอยู่ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง โดยเป็นการทำผ่านแผนภูมิรูปภาพที่เรียกว่า ต้นไม้แห่งปัญหา เพื่อจะได้รู้ว่าปัญหาที่เราคิดนั้นเกิดขึ้นจากอะไร มีสาเหตุมาจากอะไร และมีผลกระทบอย่างไร ซึ่งโดยส่วนตัวหนูคิดว่าวิธีการคิดโครงการผ่านแผนภูมิรูปภาพทำให้สามารถนำปัญหาที่เราคิดมาเขียนเป็นโครงการได้ง่ายขึ้น เพราะเราได้แยกและทำการแตกองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องออกมาแล้ว”


ขณะที่ พงศ์พล หรือ อ้น ตัวแทนเยาวชนจากโครงการพัฒนาฯ แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขยายภาพการคิดโครงการผ่านแผนภูมิรูปภาพว่า


“หลังจากที่เรามีต้นไม้แห่งปัญหาแล้ว ก็จะมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งเรียกว่า ต้นไม้แห่งความหวัง ซึ่งต้นไม้ต้นนี้จะเป็นตัวแสดงถึงวิธีการแก้ไขปัญหาว่าจะทำอย่างไร รวมถึงสิ่งที่เราคาดหวังจากการดำเนินงาน ซึ่งโครงการที่ผมคิดในการอบรมครั้งนี้ก็คือ รณรงค์หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งมีที่มาจากการที่ผมเคยไปประชุมร่วมกับโรงพยาบาล ทำให้ทราบว่าอำเภอแก่งหางแมว มีปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ เป็นอันดับที่ 3 แล้วก็มีปัญหาท้องซ้ำซ้อนเป็นอันดับที่ 1 จาก 10 อำเภอของจังหวัดจันทบุรี”


ด้าน ธาราศักดิ์ หรือ เจมสัน ตัวแทนเยาวชนจากโครงการพัฒนาฯ กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี มองว่าในพื้นที่ของตนปัญหาความรุนแรงต่อเด็กถือเป็นปัญหาสำคัญ พร้อมเผยความรู้สึกถึงการได้เข้าร่วมอบรมว่า การที่เยาวชนมีโอกาสได้คิดโครงการขึ้นมาเองจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนได้อย่างตรงจุด


“โครงการที่ผมคิดในครั้งนี้ก็คือ การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เนื่องจากในพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่และพื้นที่ใกล้เคียงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงต่อเด็กค่อนข้างมาก ซึ่งจุดเริ่มต้นของปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากภายในครอบครัว ดังนั้นผมมองว่าการที่เราได้มีโอกาสคิดโครงการขึ้นมาเอง จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด รวมถึงยังเป็นโอกาสที่เราจะได้นำโครงการที่เราคิดไปเสนอหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ไม่ต่างจาก กัญญารัตน์ หรือ กัน ตัวแทนเยาวชนจากโครงการพัฒนาฯ แม่สลอง จ.เชียงราย ที่ยอมรับว่าโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด” ที่ตนได้คิดและนำเสนอในการอบรมครั้งนี้ มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเช่นกัน


“พื้นที่ๆ หนูอยู่ เขาเรียกว่าพื้นที่สีแดง เพราะเป็นแนวตะเข็บชายแดน ขณะเดียวกันเด็กในพื้นที่ส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบในระดับหนึ่งแล้วจะไม่เรียนต่อ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย หนูก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ เหล่านั้นไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งหนูมองว่าการที่เราได้มีโอกาสคิดโครงการขึ้นมาเอง จะทำให้การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ได้อย่างตรงจุดและกลุ่มเป้าหมายค่ะ”


สำหรับโครงการกว่า 40 โครงการ ที่ตัวแทนเยาวชนได้คิดขึ้นและนำเสนอในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จะถูกนำไปดำเนินการจริงในชุมชนของพวกเขาทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เครือข่ายอาสาสมัครโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่คอยเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป