หน้าหลัก

17 พฤศจิกายน 2562

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ จัดกิจกรรม “ประกวดแผนธุรกิจ SMEs” สานฝันเยาวชนกลุ่มเปราะบางสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Read in English)


ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยคุณภาพและสีสันในการนำเสนอจริงๆ สำหรับ กิจกรรม “ประกวดแผนธุรกิจ SMEs” ปี 3 ซึ่ง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ จัดขึ้นภายใต้ โครงการ “เสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” ปี 3


การดำเนินงานในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ในการอบรมให้ความรู้หลักสูตร SMEs แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเยาวชนที่มีความตั้งใจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเข้าอบรมจำนวน 51 คน ซึ่งเยาวชนทุกคนได้รับความรู้ในมิติต่างๆ ของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ


สำหรับกิจกรรม “ประกวดแผนธุรกิจ” ปี 3 มีเยาวชนที่เข้าอบรมหลักสูตร SMEs ส่งแผนธุรกิจร่วมคัดเลือก จำนวน 38 แผนธุรกิจ ใน 10 กลุ่มประเภทธุรกิจทั้งในภาคการผลิตและบริการ และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้าสู่รอบสุดท้ายของการประกวดแผนธุรกิจ จำนวน 14 แผนธุรกิจ ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ และมูลนิธิซิตี้ ได้จัดการประกวดไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี คุณรสลิน โกแวร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานสนับสนุนประสิทธิภาพองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณวันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชน และตัดสินร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ธนาคารซิตี้แบงก์ และ SME D Bank ซึ่งผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับเงินทุนสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจจากมูลนิธิซิตี้ รวมมูลค่ากว่า 440,000 บาท


โดยผู้ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจในปีนี้ได้แก่ นางสาวธนธรณ์ เจ้าของแผนธุรกิจอาหารไทยภายใต้ชื่อ “เทียนหยด” รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวอัจฉรา แผนธุรกิจเสริมสวยแต่งหน้า “Nookie Makeup” และ นางสาวขวัญฤดี แผนธุรกิจตัดเย็บชุดเด็ก ครอบครัว ชุดวัยรุ่น “KHANITSARA FASHION SHOP” รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวกาญจนา แผนธุรกิจแต่งหน้า-ทำผม ในระดับนักเรียน “Cosmetic in School” นางสาวสุรีรัตน์ แผนธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า (ชุดมุสลิม) “Clothing Clinic” และ นายเปรม แผนธุรกิจร้านตัดผมสุภาพบุรุษและสตรี “SAINT BARBER & SALON”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“โครงการนี้ให้อะไรกับหนูมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ ประสบการณ์ และเพื่อน โดยเฉพาะได้ความรู้ในการทำธุรกิจ ซึ่งก่อนหน้านี้หนูเคยศึกษาจากสื่อออนไลน์ต่างๆ แต่ก็จะไม่ชัดเจนเท่ากับความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตร SMEs ในโครงการนี้ ทำให้หนูสามารถนำความรู้ที่ตัวเองมีอยู่อย่างกระจัดกระจายมารวมเข้าด้วยกัน และเข้าใจองค์รวมของการทำธุรกิจว่าแต่ละอย่างสัมพันธ์กันอย่างไร ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ มูลนิธิซิตี้ และ SME D Bank มากๆ ค่ะ” นางสาวธนธรณ์ ผู้ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ ปี 3 เผยความรู้สึก พร้อมทิ้งท้ายว่าการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ถ้ามีความตั้งใจและขวนขวายหาความรู้ ก็สามารถทำให้ไปถึงจุดหมายได้ “ทุกคนมีความฝันอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจะทำตามความฝันของตัวเองได้ไหม โดยเริ่มจากสิ่งที่เราอยากทำก่อน”