หน้าหลัก

3 ตุลาคม 2560

เติมความรักด้วยความใส่ใจ (Read in English)


เพราะเด็กต้องการอิ่มท้องเท่าๆ กับอิ่มใจจากการดูแลของพ่อแม่ ความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่เป็นอาหารทางใจของเด็ก หากเด็กไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้หรือได้รับไม่เพียงพอ เด็กจะรู้สึกสูญเสียความรู้สึกทางด้านความรัก เมื่อไม่เคยได้รับความรัก ก็ส่งผลให้เด็กค่อยๆ บ่มเพาะจิตใจที่ไร้รัก ปราศจากความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น โดดเดี่ยวตนเอง มองทุกสิ่งรอบตัวในทางลบ ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงออกด้วยพฤติกรรมการต่อต้านระเบียบสังคม


ด้วยความรักเปี่ยมหัวใจที่ ประทีปและกรแก้ว มีต่อบุตรสาวคนเดียว คือ น้องน้ำตาล หรือ ด.ญ.สุทธิดา หากแต่ ‘ความยากจน’ ของครอบครัว ทำให้ทั้งสองมุ่งมั่นกับการหาเลี้ยงชีพสุดแรงกาย หวังเพียงมีรายได้พอเลี้ยงดูดวงใจน้อยๆ ของพวกเขา หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน กับการทำนาเพื่อให้มีกิน และได้ขายเป็นรายได้ หมดฤดูทำนา สองผัวเมียก็ตระเวนรับจ้างทำงานก่อสร้าง ค่าแรงวันละ 300 บาท พอได้จับจ่ายและออมเก็บไว้สำหรับการศึกษาของลูก ในทุกๆ วัน ประทีปและกรแก้วจะออกไปรับจ้างแต่เช้าตรู่ กว่าจะได้กลับบ้านก็พลบค่ำไปแล้ว ฝากหัวใจดวงน้อยๆ ของพวกเขาไว้กับเพื่อนบ้าน


น้องน้ำตาลอิ่มท้อง แต่โหยหาความรักและการใส่ใจดูแลจากพ่อและแม่ การทอดทิ้งอย่างไม่ตั้งใจนี้ค่อยๆ ส่งผล กว่าจะรู้ตัวน้องน้ำตาลก็กลายเป็นเด็กหญิงที่ชอบพูดคุยคนเดียว เล่นคนเดียว และไม่มีความมั่นใจในตนเอง พฤติกรรมเชิงลบของน้องน้ำตาลยิ่งปรากฎชัดขึ้นเมื่อเข้าเรียนระดับอนุบาล ไม่สนใจเรียน ไม่ใส่ใจทำการบ้าน ห่วงเล่น พะวงแต่กับการดูทีวี และเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้ ความล้าจากงานหนักในทุกวัน ทบทวีด้วยปัญหาอุปนิสัยและปัญหาด้านการเรียนของลูก ทำให้ผู้เป็นแม่ลืมตัวใช้ความรุนแรงกับน้องน้ำตาล ทั้งการดุด่าด้วยวาจา และการตี แทนที่จะดีขึ้น กลับเกิดผลที่ยิ่งแย่ลงกว่าเดิม


ความอารีจากผู้อุปการะที่หยิบยื่นสู่น้องน้ำตาล ช่วยผ่อนหนักให้กับประทีปและกรแก้ว น้องน้ำตาลได้รับอุปกรณ์การเรียนและสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาอย่างครบถ้วน และด้วยการพัฒนาจาก โครงการพัฒนาฯ เสิงสาง จ.นครราชสีมา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่มุ่งส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขทั้งแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน ผู้เป็นพ่อและแม่ได้มีโอกาสร่วมอบรม การดูแลเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ความรู้ใหม่ๆ ทั้งเรื่องโภชนาการเด็ก พัฒนาการเด็ก การดูและสุขภาพและการปกป้องคุ้มครองเด็ก รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนปัญหาของน้องน้ำตาลให้กลุ่มผู้ปกครองอื่นๆ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญรับฟังและร่วมให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา จุดประกายเกิดเป็นผลึกความคิดในการเลี้ยงดูน้องน้ำตาล ‘เติมความรักด้วยความใส่ใจ’ ทั้งสองเริ่มปรับพฤติกรรมการเลี้ยงดูน้องน้ำตาล ดูแลและใช้เวลากับลูกมากขึ้น ใส่ใจการเรียนของลูกมากกว่าเดิม ใช้การพูดคุยทำความเข้าใจเมื่อน้องน้ำตาลทำผิด หรือไม่เหมาะสม แทนที่จะดุด่า ตี หรือความรุนแรงอื่นๆ เหมือนที่เคยเป็นมา

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


เพียงไม่นานความเปลี่ยนแปลงก็เกิด “จากเด็กที่ไม่สนใจเรียน เข้ากับเพื่อนไม่ได้ ผลการเรียนต่ำ ทุกวันนี้น้องมีเรื่องจากโรงเรียนมาเล่าให้ฟังทุกวัน ทั้งเรื่องเพื่อน เรื่องครู มีความสุขมากขึ้นจนเห็นได้ การเรียนก็ดีขึ้น ตอนนี้น้องน้ำตาลขึ้นชั้นอนุบาล 2 แล้ว น้องได้เป็นหัวหน้าชั้น และยังทำหน้าที่ช่วยคุณครูสอนเพื่อนๆ ที่เรียนอ่อนด้วย” น้ำตาคนเป็นแม่เอ่ออย่างมีความสุข


“ขอบคุณผู้อุปการะ ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ มากค่ะ ที่เป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ และลูก” กรแก้วกล่าวขอบคุณจากใจ ตอนนี้เธอและสามีเข้าใจดีแล้วว่า ความรักเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับเด็กๆ แต่ต้องใส่ใจดูแลอย่างเหมาะสมไปพร้อมๆ กันด้วย ที่สำคัญเธอตระหนักแก่ใจว่าการทอดทิ้ง การดุด่า การลงโทษด้วยการตี ล้วนแต่เป็นความรุนแรงที่ส่งผลต่อจิตใจของเด็ก และความรุนแรงเหล่านี้ไม่ส่งผลดีอะไรแก่ครอบครัวเลย