หน้าหลัก

9 ตุลาคม 2560

ไทย เค เอ็ม เทค มอบเงินสร้างอาคารเรียนให้น้อง (Read in English)


คุณเคน มิทซูฮาชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เคเอ็ม เทค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านรับเหมาก่อสร้าง มอบเงินบริจาคจำนวน 652,200 บาท ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนปรับปรุงสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายโอกาส ตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบที่สำนักงานบริษัท ไทย เคเอ็ม เทค จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้


ในโอกาสนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่บริษัท ไทย เคเอ็ม เทคฯ ที่ให้การสนับสนุนงานพัฒนา เด็ก ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องน้ำ ปรับปรุงห้องเรียนและสนามเด็กเล่น จัดซื้อเครื่องเล่นชนิดต่างๆ รวมถึงสร้างลานกิจกรรมให้กับโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า (ห้องเรียนบ้านนาอ่อน) อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังได้สมทบทุนให้กับ ‘โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและแท็งก์สูบน้ำ’ ที่หมู่บ้านคลองพริก อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดให้ชุมชนใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนสร้างห้องน้ำเพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่ครอบครัวเด็กยากไร้ ที่ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์