หน้าหลัก

2 กรกฎาคม 2562

‘ส.ส.ท.’ ร่วมเติมเต็มความรู้ (Read in English)


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดย นางสาววัลภา ลีรัชดานนท์ บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มอบหนังสืออ่านเสริมความรู้สำหรับนักเรียนระดับมัธยมในหมวดคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาพัฒนาตนเอง จำนวน 1,888 เล่ม รวมมูลค่า 384,836 บาท เพื่อให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ นำไปมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อให้ห้องสมุดของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีหนังสืออ่านเสริมความรู้ที่มีคุณภาพ และหลากหลาย สำหรับเด็กนักเรียนได้ใช้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ โดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การคิดคำนวณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมี นางอมรจิตต์ ศิลางามจรัส เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักงานใหญ่


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo