หน้าหลัก

28 สิงหาคม 2562

ฝึกเด็กในทางที่ควรจะเดิน ผ่านค่ายทักษะชีวิต (Read in English)


“ทักษะชีวิต”เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญกับเด็กในศตวรรษที่ 21 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตมีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ พร้อมก้าวสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ


“หนูไม่คิดว่าจะกล้าจับไมค์พูดต่อหน้าคนเยอะแยะได้” องุ่น-พรเจริญ วัย 18 ปี แม้จะตัวเล็ก แต่ก็เล็กพริกขี้หนู เธอเต็มไปด้วยพลังแห่งความสร้างสรรค์ ทั้งนำเต้นเล่นเกม แบ่งปันให้ความรู้ในฐานะวิทยากร “ค่ายทักษะชีวิตเยาวชน” ภายใต้โครงการการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth De-velopment) ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีเด็กและเยาวชนในโครงการอุปการะเด็กกว่า 77 คน จากโครงการพัฒนาฯ ทองผาภูมิ และโครงการพัฒนาฯ สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มาเข้าร่วม ณ บ้านไร่ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา


นอกจากความรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกัน พัฒนาความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ อย่างสร้างสรรค์แล้ว เยาวชนที่ได้มาเข้าร่วมในค่ายทักษะชีวิตเยาวชน ยังได้รับการเติมเต็มภูมิคุ้มกันชีวิต ทั้งเรื่องยาเสพติด ภัยออนไลน์ เพศและการประพฤติอย่างเหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ รวมถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและเด็กอีกด้วย ซึ่งน้องๆ แกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ จากโครงการทองผาภูมิ และ โครง การสังขละบุรี เป็นผู้นำกระบวนการทั้งหมด โดยมีพี่ๆ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ


“พวกหนูมีเวลาประมาณ 1 เดือนในการเตรียมค่ายค่ะ ตั้งแต่ตั้งทีมคณะทำงาน เตรียมอุปกรณ์จำเป็นที่จะต้องใช้ในค่ายอบรม ใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนพูดคุยวางแผนเตรียมงานที่สำนักงานโครงการของ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ อ.สังขละบุรี ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ก็ซ้อมเกมสันทนาการ และฝึกการพูดค่ะ หนูรู้สึกดีใจค่ะที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดแบ่งปันกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่น้องๆ เยาวชน ได้เห็นรอยยิ้ม ของน้องๆ และสนุกกับกิจกรรมรวมถึงได้รับความรู้ในสิ่งที่เราถ่ายทอด อยากให้น้องๆ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและดำเนินชีวิตได้ถูกต้องค่ะ” องุ่นอธิบาย


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


หลังจากนี้น้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วม จะต้องไปทำกิจกรรมต่อในพื้นที่ โดยพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ จะดำเนิน กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องโทษภัยของยาเสพติด ส่วนพื้นที่ อ.สังขละบุรี องุ่นบอกว่า “ปัญหาหลักๆ ที่พบคือการท้องก่อนวัยอันควร พวกเราจึงวางแผนดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ โดยทำงานร่วมกับครู เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ และโรงพยาบาล ซึ่งจะมีการเดินรณรงค์และอบรมให้ความรู้เรื่องเพศ ความรักในวัยรุ่น การรู้จักป้องกันตนเอง ส่วนผู้ปกครองก็ให้ช่วยกันดูแลสอดส่อง บุตรหลานของตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น หรือถ้าพลาดพลั้งไปแล้วก็อย่าดุด่าว่ากล่าวรุนแรง แต่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพูดคุยให้กำลังใจเขาค่ะ”


“หนูขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ และผู้อุปการะที่ทำให้องุ่นมีวันนี้ค่ะ หนูได้พัฒนาศักยภาพตัวเอง และได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น หนูอยากเป็นนักพัฒนาสังคมค่ะ อยากเป็นเหมือนพี่ๆ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ช่วยเหลือเด็กและพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของหนูค่ะ” องุ่นยิ้มกว้าง