หน้าหลัก

22 กันยายน 2560

ยูนิซิตี้ฯ ปันกำลังทรัพย์และกำลังกายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (Read in English)


บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมร.บ๊อบบี้ คิม รองประธานบริหาร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และคุณรวิษฎา อัครภาวริศ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนักธุรกิจยูนิซิตี้ Core Success System ได้ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนกับนักเรียนโรงเรียนวัดสระเพลง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภาคใต้ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2560 โดยมีคุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา จากปรากฏการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างรุนแรงเมื่อต้นปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดจึงได้ระดมเงินบริจาคกว่า 11 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยได้มอบผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินโครงการใน 5 อำเภอ 3 จังหวัดที่ประสบภัย ดังนี้
- อำเภอปากพนังตะวันตก อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จ.นครศรีธรรมราช)
- อำเภอกาญจนดิษฐ์ (จ.สุราษฎร์ธานี)
- อำเภอสทิงพระ (จ.สงขลา)


ในขั้นแรกมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดสรรเงินบริจาคดังกล่าวเพื่อการบรรทุกข์ฉุกเฉินให้ผู้ประสบภัยด้วยการจัดหาถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค อันเป็นปัจจัยพื้นที่ฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจำนวนกว่า 5,860 ชุด


ต่อมาเมื่อเข้าสู่สภาวะน้ำลด มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้นำเงินไปฟื้นฟูโรงเรียน 25 แห่ง ให้มีสภาพพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและครู โดยได้จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ปรับปรุงระบบน้ำดื่มและห้องน้ำ สร้างสนามเด็กเล่นและต่อเติมอาคารเรียน ทั้งนี้มีเด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ กว่า 700 คน และเด็กนักเรียนอื่นๆ ร่วม 1,500 คน ได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูโรงเรียนในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนปัจจัยด้านการเลี้ยงสัตว์และการเกษตรให้กับครอบครัวกว่า 2,900 ครอบครัว เพื่อให้กลับมามีรายได้ที่มั่นคงโดยเร็ว


“ปรัญชาของยูนิซิตี้คือ Make Life Better (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า) พวกเรารู้สึกดีที่ได้ยื่นมือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น วันนี้เป็นวันที่เปี่ยมไปด้วยความสุขที่ได้เห็นเด็กๆ กลับมาเรียนหนังสืออีกครั้ง พวกเขาจะสามารถวาดฝันที่ยิ่งใหญ่และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิสัยทัศน์ของพวกเรา” มร.คิมกล่าว

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


คุณไพลิน ภมรวิสุทธิศักดิ์ นักธุรกิจ Presidential Diamond บริษัท ยูนิซิตี้ฯ ในฐานะตัวแทนของกลุ่มนักธุรกิจ Core Success System กล่าวว่า “มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวเชื่อมที่ส่งต่อความช่วยเหลือสู่ผู้เดือดร้อน ทุกๆ ครั้งที่ร่วมงานกันก็ได้เห็นว่า... (เงินบริจาค) เกิดผลจริง ในฐานะตัวแทนของ Core Success System เรายินดีมากกับการช่วยเหลือในเรื่องการศึกษา ให้น้องๆ ที่มีความเดือดร้อนได้กลับมาเรียนหนังสือ เพราะการศึกษาจะนำพาน้องๆ สู่ความสำเร็จ”


“ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และนักธุรกิจ Core Success System ทุกท่าน ที่นอกจากจะสละกำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องใน 3 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว วันนี้หลายๆ ท่านยังสละเวลามาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น การทาสีกำแพงหน้าโรงเรียน ปลูกต้นไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมสันทนาต่างๆ เพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กๆ” คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าว