หน้าหลัก

17 กรกฎาคม 2561

อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ มอบโครงการแหล่งน้ำพอเพียง ปีที่ 6 (Read in English)


ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของน้ำต่อชีวิต โดยเฉพาะสำหรับเด็กและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร กลุ่มบริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ จำกัด ได้ดำเนินการ “โครงการแหล่งน้ำพอเพียง” พัฒนาและจัดสร้างระบบน้ำ ทั้งน้ำดื่มสะอาด และน้ำสำหรับทำการเกษตร ส่งธารน้ำใจไหลรินสู่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6


เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คุณเมธี พิทักษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการ และ คุณธีรยุทธ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ จำกัด ได้นำทีมผู้บริหารและพนักงานไปส่งมอบ “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล” ให้กับโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับใช้ในโรงพยาบาล บ่อน้ำบาดาลที่โรงพยาบาลมีอยู่ 2 บ่อ ตาน้ำแห้งไปนานมากแล้ว ทำให้การให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกิดข้อจำกัดมาอย่างยาวนาน


ทั้งนี้ คุณธีรยุทธ พิทักษ์สิทธิ์ ได้กล่าวในพิธีส่งมอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลนี้ว่า “สำหรับโรงพยาบาล แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสะอาด และน้ำคือปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาด ทั้งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ การได้เห็นโรงพยาบาลเกิดความพร้อม มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอจากการขุดเจาะบ่อบาดาลที่สนับสนุนโดยกลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ในครั้งนี้ ทำให้ผมตระหนักดีถึงความหมายของคำว่า น้ำเพื่อชีวิต มากยิ่งขึ้นจริงๆ”


นอกจากนี้ คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ยังได้เดินทางต่อไปยัง อ.แก่งกระจาน เพื่อทำการส่งมอบ “โครงการแหล่งน้ำพอเพียง” ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร บ้านห้วยโสก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีคณะครูผู้บริหาร นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ พร้อมด้วย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


โครงการแหล่งน้ำพอเพียงที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร บ้านห้วยโสก ได้ดำเนินการสนับสนุนให้โรงเรียนได้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดอย่างเป็นระบบ ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบเครื่องกรองน้ำดื่มขนาด 2,000 ลิตรต่อวัน เป็นเครื่องกรองน้ำระบบ RO-UV (Reverse Osmosis – Ultra Violet) ที่สามารถกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 184 คน นอกจากนี้ยังดำเนินการจัดทำระบบท่อส่งน้ำต่อไปเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และกบ บริเวณโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาววันของโรงเรียนทำให้โรงเรียนแห่งนี้เกิดความพร้อมสามารถเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยได้อย่างพอเพียง นอกจากนี้ แปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ได้สนับสนุนนี้ยังจะเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพด้านการเกษตรสำหรับเด็กนักเรียนอีกด้วย


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร้อยตำรวจตรี ประมวล พลเกษตร รักษาการครูใหญ่ กล่าวถึงการแบ่งปันที่โรงเรียนได้รับว่า “โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดเนื่องจากไม่มีงบประมาณในการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำ การสนับสนุนในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมาก ขอบคุณอีซูซุอึ้งง่วนไต๋และมูลนิธิศุภนิมิตฯ สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้มากๆ ครับ”


นอกเหนือจากการส่งมอบโครงการฯ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ จำกัด และทีมงาน ยังได้นำอุปกรณ์เครื่องเขียนมามอบให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมและร่วมปล่อยพันธุ์ปลาดุก ปลูกไม้ผล และปลูกผักสวนครัว ในบริเวณแปลงเกษตรอาหารกลางวันอีกด้วย


“กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋เริ่มต้นทำธุรกิจที่จังหวัดเพชรบุรี วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มีส่วนตอบแทนและช่วยเหลือดินแดนที่ผมขอใช้คำว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทฯผมรู้สึกดีใจที่โครงการแหล่งน้ำที่สนับสนุนให้นี้จะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง โดยเฉพาะกับเด็กๆ ไม่เพียงได้มีน้ำดื่มสะอาดและมีใช้อย่างเพียงพอ แต่ทางโรงเรียนยังนำไปต่อยอดใช้ในการเพาะปลูก เลี้ยงปลา ทำการเกษตรเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่โรงเรียนได้รับนี้จะช่วยเติมเต็มให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชุมชน ของจังหวัด และของประเทศชาติต่อไป” คุณธีรยุทธกล่าว