หน้าหลัก

29 กันยายน 2560

ยูพีเอส ประเทศไทย ขนส่งความสุขให้แก่เด็กๆ ด้วยสนามเด็กเล่น BBL Playground (Read in English)


มร.รัสเซล โรเบ รี้ด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูพีเอส ประเทศไทย จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ สนับสนุนโครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning Playground for Children) ให้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ และโรงเรียนคลองเสลา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาในพื้นที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ บ้านไร่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน เป็นตัวแทนในการรับมอบ ที่สำนักงานบริษัทยูพีเอส ถนนรามคำแหง


สำหรับ บริษัท ยูพีเอส ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม เป็นต้น และด้วยการขนส่งความสุขให้แก่เด็กๆ ในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจำนวนกว่า 400 คนได้มีสนามเด็กเล่นที่เป็นประโยชน์ทั้งการเล่น การเรียนรู้ และการพัฒนาการของสมองไปพร้อมๆ กัน