หน้าหลัก

24 สิงหาคม 2560

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม (Read in English)


คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการซ่อมแซมและสร้างห้องน้ำให้เด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองกราด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี คุณวีวา ชานวิทิตกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อเร็วๆ นี้


เป็นเวลาแปดปีมาแล้วที่คุณทองมาได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อการกุศล ในนาม ‘ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อศาสนา การศึกษา และสังคม’ ผ่านมูลนิธิ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลหรือองค์กรต่างๆ ในประเทศ ที่ยังขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งในปี 2560 นี้ได้มอบเงินบริจาคให้กับองค์กรและสถาบันรวมทั้งสิ้น 60 แห่ง รวมถึงมูลนิธิศุภนิมิตฯ