หน้าหลัก

14 สิงหาคม 2561

“วัชราพร” ต้นไผ่ที่เติบโตและแข็งแรง หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเยาวชน ‘ไผ่รวมกอ’ (Read in English)


วัชราพร ในวัย 24 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กับบทบาทครูฝึกสอน หนึ่งในแกนนำกลุ่มเยาวชน ‘ไผ่รวมกอ’


“หนูเป็นสมาชิก ‘กลุ่มไผ่รวมกอ’ ทำกิจกรรมอาสาพัฒนาให้กับชุมชนค่ะ” วัชราพร นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวัย 24 ปี เล่าถึงบทบาทในฐานะสมาชิกกลุ่มแกนนำเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ‘โครงการอุปการะเด็ก’ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


“กลุ่มไผ่รวมกอ เกิดจากการรวมกลุ่มของเยาวชนในพื้นที่ อ.บ้านแพง เป็นกลุ่มเยาวชนที่ได้รับความรู้จากการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะแกนนำเยาวชนจากพี่ๆ โครงการพัฒนาฯ บ้านแพง ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ค่ะ ส่วนใหญ่สมาชิกจะเป็นเด็กในโครงการอุปการะเด็กค่ะ แต่ก็มีเพื่อนๆ หลายคนที่ได้เข้าร่วมค่ายและสนใจอยากร่วมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ทำกิจกรรมอาสา เป็นสมาชิกด้วยค่ะ กลุ่มไผ่รวมกอของเราก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ค่ะ” วัชราพรเล่า


“หนูอยู่กับตายายค่ะ ที่บ้านหนูฐานะยากจน หนูเลยได้เข้าเป็นเด็กในโครงการอุปการะเด็กตั้งแต่หนูอยู่ ม.1 ค่ะ หนูดีใจมากๆ เพราะว่าทำให้หนูได้รับสิ่งต่างๆ มากมาย ตายายหนูลำบากค่ะ แก่ด้วย หนูเคยคิดว่าคงไม่มีโอกาสได้เรียนสูงๆ ตอนนั้นหนูคิดว่าพอจบ ม.3 หนูก็คงจะไม่ได้เรียนต่อแล้ว คงต้องออกมาทำงานช่วยตายายแน่ๆ แต่เพราะความช่วยเหลือที่หนูได้รับจากผู้อุปการะ ทำให้หนูได้เรียนต่อจนถึงวันนี้ อีกเทอมเดียวหนูก็จะเรียนจบปริญญาตรีแล้ว หนูขอบพระคุณความช่วยเหลือจากท่านผู้อุปการะมากๆ เลยค่ะ” วัชราพรกล่าวถึงน้ำใจจากผู้อุปการะที่ช่วยสร้างความอยู่ดีมีสุข และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เธอจนถึงปัจจุบัน


วัชราพรใช้โอกาสที่เธอได้รับอย่างคุ้มค่าที่สุด เธอตั้งใจเรียน เธอสนุกกับทุกๆ กิจกรรมที่โครงการอุปการะเด็ก โดยโครงการพัฒนาฯ บ้านแพง จัดขึ้น ทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียน และกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่จัดขึ้นในวันหยุด และค่ายทักษะชีวิต และค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชน ก็คือกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยเติมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่วัชราพร “หนูได้เรียนรู้วิธีคิด วิธีสื่อสาร วิธีทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และยังได้ฝึกความกล้าแสดงออกด้วย เหมือนไปเล่นเกม แต่ทุกเกม ทุกกิจกรรม ช่วยสอนหนูและเพื่อนๆ คนอื่นๆ ให้เรื่องต่างๆ มากมายเลยค่ะ พอพี่ๆ จะตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้นมา หนูก็เลยอาสาขอเป็นสมาชิกด้วย กลุ่มของหนูชื่อว่า ไผ่รวมกอ ค่ะ หมายถึง ความสามัคคี ถ้าเราสามัคคีกัน เราก็จะมีพลัง มีความแข็งแรงได้ พวกหนูร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับพี่ๆ ด้วยค่ะ อย่างปีที่แล้วหนูกับเพื่อนๆ ไผ่รวมกอคนอื่นๆ ก็ไปเป็นพี่เลี้ยงช่วยพี่ๆ มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานงานและช่วยเป็นวิทยากรในการจัดค่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ช่วยสอนรุ่นน้องเรื่องสิทธิเด็ก การปกป้องคุ้มครองเด็ก และความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อบ้านอาเซียนค่ะ”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“พวกหนูจะมีการประชุมสมาชิก คิดกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำร่วมกันค่ะ มีทั้งกิจกรรมช่วยสอนน้องให้พัฒนาการเรียนให้ดีขึ้น กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมรณรงค์เรื่องยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลพวกหนูก็เคยทำ พอพวกเราคิดกิจกรรมได้ ก็เสนอพี่ๆ มูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมาค่ะ” วัชราพรเล่าวิธีการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเยาวชนไผ่รวมกอ


แม้วัชราพรจะสนุกสนานกับการทำกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเยาวชนไผ่รวมกอ แต่เธอก็ไม่ทิ้งการเรียน ส่งผลให้วัชราพรสามารถสอบติดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ “หนูอยากเป็นครูค่ะ สอบติดได้ แต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะได้เรียนต่อมั้ย ตายายหนูไม่มีเงินส่งหนูค่ะ” วัชราพรเล่าช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกครั้งในชีวิตของเธอ “หนูต้องขอบคุณทุน ส่งน้องจบ ป.ตรี มากๆ เลยค่ะ ที่ทำให้หนูสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้โดยที่ตายายไม่ต้องเดือดร้อน ตอนนี้หนูเรียนปี 5 แล้ว กำลังฝึกสอนค่ะ จะจบแล้ว”


“เมื่อหนูเรียนจบหนูจะตั้งใจสอบบรรจุครุให้ได้ พอหนูมีงาน หนูจะช่วยเหลือครอบครัว เลี้ยงยาย และสัญญาว่าหนูจะมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กคนอื่นๆ เหมื่อนที่หนูได้รับโอกาสจากผู้อุปการะค่ะ” วัชราพรเล่าเป้าหมายชีวิตของเธอ