หน้าหลัก

31 กรกฎาคม 2562

“หนูอยากเป็นนักจิตอาสา” ฝันของเยาวภา แกนนำเยาวชนคนเก่ง (Read in English)


“ต้องรู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ เราต้องรู้จักวางตัวค่ะ ไม่มีใครบังคับให้เราทำไม่ดีได้ ถ้าเราเลือกที่จะไม่ทำ” น.ส.เยาวภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตอบอย่างฉะฉานเมื่อถูกถามว่าได้อะไรบ้างจากการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้นำเยาวชน และอนามัยเจริญพันธ์ “เราเป็นวัยรุ่น เราชอบสนุก แต่ก็ต้องรู้จักขอบเขต รู้จักการวางตัว โดยเฉพาะกับเพื่อนผู้ชาย สนิทกันได้ แต่เราต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจค่ะ” เยาวภาเสริมขึ้น


ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ ความห่างไกลและความยากลำบากของการเดินทาง โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนบนยอดดอยจึงเป็นเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนแค่ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับเด็กที่เติบโตและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จะต้องเปลี่ยนตัวเองจากลูกที่อยู่กับพ่อแม่ กลายมาเป็นเด็กหอ จันทร์ถึงศุกร์มาเรียนในเมือง เสาร์ อาทิตย์ถึงค่อยกลับบ้าน ความห่างไกล โลกที่เปิดกว้างมากขึ้น แม้เด็กจะรู้ว่าต้องดูแลตัวเอง แต่ความอยากรู้อยากลองตามประสาวัยรุ่นก็ทำให้เด็กหลายต่อหลายคนพลาดเดินหลงผิด เกิดเป็นผลเสียอนาคตของตนเอง


เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีทักษะชีวิตที่ดีเพียงพอ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนจึงได้ถูกจัดขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน แต่ที่สุดเด็กและเยาวชนทุกคนจะค่อยๆ ได้รับการปลูกฝังให้รู้จักดูแลตนเอง ประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัย เพศ เห็นความสำคัญของการศึกษา และต่อยอดไปสู่การเป็นแกนนำเยาวชนเพื่อส่งต่อความรู้สู่เพื่อนๆ คนอื่นๆ ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ดังเช่นที่เยาวภาและเพื่อนๆ ที่แม่ฮ่องสอนได้เรียนรู้


เยาวภาเป็นชาวไทยใหญ่ เกิดและเติบโตในประเทศไทย ด้วยความยากลำบากของครอบครัว ทำให้เยาวภาได้รับความช่วยเหลือจาก โครงการอุปการะเด็ก เธอได้รับโอกาสด้านการศึกษา และโอกาสในการพัฒนาตนเอง “ได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะ พี่ๆ ศุภนิมิตฯ ใจดี มีกิจกรรมต่างๆ ให้ความรู้พวกหนูมากมายเลยค่ะ” เยาวภาเริ่มต้นเล่าเรื่อง


“ปีที่แล้วหนูได้อบรมเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ค่ะ ตอนแรกๆ ก็เขิน แต่พออบรมหลายๆ ครั้ง ความคิดมันเปลี่ยนเริ่มเห็นว่าที่พี่ๆ มาสอนมันมีความสำคัญสำหรับพวกเรามากค่ะ เราเห็นความสำคัญตั้งแต่การรู้จักดูแลร่างกายตัวเอง เป็นวัยรุ่นมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก อย่างเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ เราก็ต้องรู้จักใช้เวลาให้พอดี ไม่ไปอยู่กับเพื่อนผู้ชายในที่ลับตา หรือบางทีเราคุยกับเพื่อนผู้ชาย พอมันแบบเริ่มหวานมากๆ เราก็ต้องรู้จักเปลี่ยนเรื่องคุย หากิจกรรมอื่นๆ ทำ เพื่อไม่ให้ตัวเองอยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนค่ะ” เยาวภาถ่ายทอดความรู้ที่เธอเลือกนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ไม่เพียงเท่านั้น เยาวภายังรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ทำกิจกรรมส่งเสริมเรื่องอนามัยเจริญพันธ์ให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียนด้วย


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นอกเหนือจากการเป็นแกนนำอนามัยเจริญพันธุ์ในโรงเรียน ปัจจุบันเยาวภายังเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนศุภนิมิตฯ ได้เป็นตัวแทนมาร่วมการอบรมเพิ่มทักษะทั้งที่จัดในภาคเหนือ และจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ด้วย


“ปีนี้หนูได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ หลายอย่างเลยค่ะ ได้มาอบรมทักษะชีวิตเยาวชนที่กรุงเทพฯ หนูได้พบกับเพื่อนๆ ที่เป็นแกนนำเยาวชนจากทั่วประเทศด้วย เป็นประสบการณ์ที่หนูไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมาก่อน หลังจากอบรมที่กรุงเทพฯ หนูนำความรู้ไปบอกต่อกับเพื่อนๆ ที่ทำงานเป็นแกนนำเยาวชนในพื้นที่ด้วยกัน” เยาวภายังเล่าประสบการณ์ในการได้ทำกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนอีกด้วยว่า “หนูกับเพื่อนๆ เสนอโครงการการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะ ที่แม่ฮ่องสอนมีเด็กป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวนมากทุกปีค่ะ พวกเราเลยคิดว่าจะต้องให้ความรู้กับชุมชนเพิ่มเติม พี่ๆ ศุภนิมิตฯ พาหนูไปคุยกับคุณหมอ คุณพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล คุณหมอใจดีมาก ให้ความรู้หนูมากมายเลย คุณหมอยังมาร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การดูแลร่างกาย และการดูแลรักษาร่างกายเมื่อมีอาการป่วยด้วยค่ะ หนูและเพื่อนๆ ภูมิใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆ แบบนี้ ขอบคุณพี่ๆ ศุภนิมิตมากๆ เลยค่ะที่สนับสนุนพวกหนู ขอบคุณผู้อุปการะด้วยค่ะ ที่เมตตาให้ความช่วยเหลือพวกหนูที่เป็นเด็กในชุมชนที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสต่างๆ มากมายอย่างนี้”


เพราะได้รับการบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้นำ ความสุขจากการได้เป็นผู้ทำกิจกรรมอาสาแบ่งปันเพื่อผู้อื่น ทำให้เยาวภาตั้งเป้าหมายชีวิตของตนเองว่า “หนูอยากเป็นนักจิตอาสาค่ะ อยากช่วยเหลือคนอื่น อยากทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม หนูดีใจมากที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้โอกาสแก่หนู หนูขอบคุณผู้อุปการะใจดีที่ส่งน้ำใจให้หนู หนูจะเป็นเยาวชนที่ดีค่ะ” เยาวภาบอกสิ่งที่เธอหวังและตั้งใจทำ