หน้าหลัก

11 กรกฎาคม 2562

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแรงงาน” เปิดโอกาสเยาวชนเลือกอาชีพที่ใช่ (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ จัดกิจกรรม "ตลาดนัดแรงงานและวันส่งมอบเยาวชนสู่สถาบันอาชีพ" ภายใต้การดำเนินโครงการ “เสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” ปีที่ 3 โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนฯ ได้พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนกับสถาบันวิชาชีพต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมบิ๊กไบค์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล เสริมสวย ไอที ตัดเย็บเสื้อผ้า นวดสปา อาหารไทย เบเกอรี่และเครื่องดื่ม เป็นต้น รวมถึงเพื่อมอบทุนการเรียนวิชาชีพให้กับเยาวชนพร้อมกับส่งมอบเยาวชนสู่สถาบันวิชาชีพที่เยาวชนเลือกฝึกอาชีพ โดยมี ดร.วิมลรัตน์ สีสัน ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตฯ


โดยส่วนหนึ่งของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพฯ และกิจกรรมตลาดนัดแรงงานฯ ครั้งนี้เผยถึงอาชีพที่ตนเลือกเรียนและสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพฯ


นายชวาล หรือ ดรีม เด็กหนุ่มผู้มีความฝันอยากเป็นวิศวะอากาศยาน แต่ต้องหยุดความฝันไว้เพียงแค่การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเหตุผลเพราะฐานะทางบ้านที่ไม่เอื้ออำนวย เผยถึงสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดแรงงานครั้งนี้ ว่าทำให้เขามีความเข้าใจในอาชีพที่ตนเลือกเรียนเพิ่มขึ้น


“ผมเลือกเรียนอาชีพช่างซ่อมบิ๊กไบค์ครับ” ดรีม เฉลยถึงอาชีพที่ตนเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมยอมรับว่าการได้เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนฯ จะช่วยสร้างโอกาสและทำให้มีอาชีพที่ดีกว่าการขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารที่เขาทำอยู่ทำวันนี้


“ผมคิดว่าโครงการนี้จะทำให้ผมมีอาชีพที่ดีกว่านี้ จะทำให้เราสามารถสร้างธุรกิจหรือโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับตัวเองได้มากขึ้นครับ”


ส่วน นางสาวนภาพร หรือ จ๋า ที่วันนี้ต้องรับหน้าที่ในฐานะเสาหลักของครอบครัวเนื่องจากผู้เป็นพ่อเสียชีวิต แม่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน และยังมีน้องสาวในวัยเรียนอีกหนึ่งคน ทำให้เธอต้องใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนทำงานพิเศษเพื่อหารายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้เธอเลือกที่จะเรียนอาชีพช่างเสริมสวยโดยเน้นที่การแต่งหน้า


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“มันเหมือนกับอาชีพที่ใกล้ตัวหนูค่ะ เพราะปัจจุบันหนูเป็นนักศึกษา ซึ่งหนูสามารถนำอาชีพแต่งหน้าไปต่อยอดด้วยการรับแต่งหน้านักศึกษาที่จะรับปริญญา ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับหนูระหว่างเรียนได้เหมือนกัน รวมถึงเมื่อเรียนจบไปแล้วก็จะเป็นความสามารถที่ติดตัวเราไปด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ และหนูตั้งใจมากว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะ”


สำหรับโครงการ “เสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” เป็นหนึ่งในโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมในทุกช่วงวัย เป็นการเสริมพลังความเข้มแข็งให้กับเยาวชนให้มีชีวิตที่มีคุณภาพและเติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านทักษะชีวิตและด้านทักษะอาชีพเพื่อให้มีความพร้อมสู่วัยทำงานในอนาคตต่อไป ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ริเริ่มขึ้นมาเพื่อพัฒนาต้นทุนชีวิตของเยาวชนกลุ่มเปราะบางอายุระหว่าง 13-24 ปี โดยจะเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคมของเยาวชนภายใต้หลักสูตร ‘Youth Ready For Work For Life’ ซึ่งจะเตรียมความพร้อมเยาวชนในการก้าวสู่การทำงานหรือการเป็นผู้ประกอบการในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ จากมูลนิธิซิตี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3